Gå direkt till innehållet
Allmänt om våra lån

Hur förväntas Euribor-räntorna utvecklas i framtiden?

Under de senaste 18 månaderna har Euribor-räntorna stigit kraftigt. Ännu i början av 2022 var räntorna cirka en halv procent på minus. Sedan inflationen tilltog och Europeiska centralbanken höjde räntorna har Euribor-räntorna nu stigit till cirka fyra procent.

Räntehöjningarna förväntas dock vara över, eftersom den ekonomiska tillväxten och inflationen avtar. Den allmänna förväntningen på marknaden är att höjningen i september 2023 var den sista höjningen. Därför har Euribor-räntorna stabiliserats kring fyra procent. Nästa ränterörelse förväntas vara en räntesänkning, som utlovas tidigast under 2024. På sommaren 2024 förväntas de korta Euribor-räntorna sjunka till knappt 3,5 procent och före utgången av 2024 till under tre procent.  Således skulle toppen på bolåneräntorna inträffa i slutet av 2023 och räntorna skulle så småningom börja sjunka under 2024.