Gå direkt till innehållet
Använda kort

Hur beställer jag min Visa-faktura som e-faktura?

Kontrollera först e-fakturaavtalet på webbanken i menyn Betalningar under E-faktura. Om du vill kan du till din e-post beställa ankomstavier om inkomna fakturor.

När du har kontrollerat avtalet kan du beställa e-faktura för din Visa-faktura enligt följande:

  1. Välj Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura.
  2. Ange S-Banken Abp i sökfältet och klicka på Sök.
  3. På den lista som öppnas ska du välja den punkt vars faktureringsgrund är Visa-kreditkort och Flexkredit, och klicka på Fortsätt.
  4. I fältet Referensnummer ska du ange det referensnummer som anges på din Visa-faktura eller i det sms som du fick i samband med att krediten beviljades. Ange sedan ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå. (Om krediten är gemensamt med en annan person, kan endast den ena gäldenären beställa e-fakturan. Ange då huvudgäldenärens/den primära fakturamottagarens födelsedatum.)
  5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.

Det tar ungefär en vecka innan e-fakturan börjar gälla. Om du gör beställningen när din faktura precis har utställts kan det hända att du får en sista pappersfaktura efter din beställning.

Om du vill kan du också beställa din Visa-faktura som e-faktura i samband med att du betalar fakturan på din webbank eller i S-mobil. Tjänsten vägleder dig i att fylla i de uppgifter som behövs i samband med beställningen.