Gå direkt till innehållet
S-Lån

Hur beställer jag e-fakturan för mitt S-Lån till S-Bankens webbank?

Kontrollera först att du har ett gällande e-fakturaavtal på webbanken. Ingå ett avtal vid behov. Om du vill kan du också beställa e-faktura för ditt S-Lån samtidigt som du betalar S-Lånets faktura på webbanken eller i S-mobil. Tjänsten vägleder dig i att fylla i de uppgifter som behövs i samband med beställningen av e-faktura.

Du kan kontrollera e-fakturaavtalet genom att välja Betalningar > Avtala om e-fakturatjänst. Om du vill kan du till din e-post beställa ankomstavier om inkomna fakturor.

När du har kontrollerat detta eller ingått ett avtal, kan du välja e-faktura för ditt S-Lån på följande sätt:

  1. Välj Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura
  2. Ange S-Banken Abp i sökfältet och klicka på Sök
  3. Välj S-Lån på den lista som öppnas
  4. I fältet ”Referensnummer” ska du ange det referensnummer som anges på fakturan för ditt S-Lån. Ange också ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå. (Om lånet är gemensamt med en annan person, kan endast den ena gäldenären beställa e-fakturan. Ange då huvudgäldenärens/den primära fakturamottagarens födelsedatum.)
  5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.

Det tar ungefär en vecka innan e-fakturan börjar gälla. Om du gör beställningen när din faktura precis har utställts kan det hända att du får en sista pappersfaktura efter din beställning.