Gå direkt till innehållet

En närstående har avlidit. Vad behöver jag göra?

 1. För bouppteckningen behöver du saldointyg över den avlidnes tillgångar och skulder samt betalda insats i handelslaget. Vi skickar saldointygen direkt till den avlidnes senaste adress.

   Om den avlidne har haft spar- och placeringsprodukter ska ett saldointyg över dem beställas separat via S-Bankens kundtjänst eller, i fråga om LokalTapiola-fonder, via LokalTapiolas kundtjänst.

  Vid behov kan en dödsbodelägare ensam även hämta intygen på S-gruppens kundtjänstställe. Du ska ta med sig identitetsbevis samt ämbetsbevis varav framgår att du är delägare i den avlidnes dödsbo. Du kan även beställa intygen genom att ringa S-gruppens telefontjänst. Då skickas de till den avlidnes senaste adress.


 2. Betala dödsboets räkningar

  Även enstaka dödsbodelägare kan betala el-, telefon-, bolagsvederlags- och andra motsvarande återkommande räkningar samt räkningar som direkt hör ihop med dödsfallet, såsom sjukhus- och begravningskostnader samt kostnader för minnesstund. Fakturorna kan skickas för betalning till S-Bankens Kundservice i S-Bankens betalkuvert. Betalkuvert finns på S-gruppens kundtjänstställen. Ange på fakturan från vilket konto betalningen ska göras. Dessutom ska dödsbodelägaren underteckna fakturan.
 3. Avsluta kontona och hantera andelsrätten efter bouppteckningen

  Avslutande av konton kräver samtliga dödsbodelägarens samtycke. När det gäller andelsrätten kan dödsbodelägarna besluta om andelsrätten ska överföras till en annan person eller om insatsen ska betalas tillbaka. Om andelsrätten överförs till en annan person ska mottagaren av den överförda andelsrätten vara på plats personligen.

  Kontona kan avslutas och andelsrätten behandlas med fullmakt. Dödsbodelägarna kan ge en person fullmakt att agera för deras räkning. Förutom fullmakt behöver S-gruppens kundtjänstställe följande:

  - bouppteckningsinstrument och släktutredning
  - eventuellt testamente
  - bouppteckning efter den avlidnes maka, om boet varit odelat eller bodelnings- och skifteshandling om boet var skiftat.