Gå direkt till innehållet

Ändringar i servicetarifferna och villkoren 1.5.2019

Våra servicetariffer och våra villkor ändras i fråga om vissa produkter och tjänster 1.5.2019.

Ändringarna påverkar inte de dagliga banktjänsterna för ägarkunder. Hos oss får ägarkunderna i handelslagen och deras familjemedlemmar fortsättningsvis konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil avgiftsfritt.

Nedan kan du läsa mer om ändringarna.

  • Avgiften för kreditfakturor i pappersform och direktbetalning med S-Förmånskort Visa Credit och S-Banken Visa Credit höjs till 5 €/faktura (för närvarande 3,50 €/faktura).
  • Marginalen för S-Förmånskort Visa Credit höjs till 7,95 procentenheter (för närvarande 6 procentenheter).
  • I kortvillkoren för S-Förmånskort Visa Credit och S-Banken Visa Credit infogar vi information om att referensräntan inte kan bli negativ.
  • Kreditkontoavgiften för S-Lån höjs till 8 €/mån. (för närvarande 7 €/mån.).
  • Avgiften för kontodebitering av ränta på eller amortering av bostadslån eller andra lån med säkerhet höjs till 2,50 €/debitering (för närvarande 2,25 €/debitering).
  • Avgiften för enskilda och återkommande betalningar som betalas som betaltjänst höjs till 3 €/gång (för närvarande 2,50 €/gång).
  • Avgiften för S-Kontot höjs till 10 €/mån. (för närvarande 4 €/mån.) för alla som inte hör till ett ägarkundshushåll i ett handelslag.

Vi vill säkerställa avgiftsfria dagliga banktjänster, dvs. konto, kort samt webb- och mobilbank, även framöver. Även om de dagliga banktjänsterna på S-Banken är avgiftsfria för ägarkunder i handelslagen är det inte gratis att producera bankens tjänster. Bland annat medför den allt strängare regleringen av bankbranschen extra kostnader för oss, eftersom till exempel våra system måste utvecklas enligt kraven.

Ja. Hos oss behöver du inte betala för att kunna använda dina pengar framöver heller. Ägarkunderna i handelslagen och deras familjemedlemmar får fortsättningsvis konto, kort, webbankskoder och S-mobil gratis.

Kontrollera först e-fakturaavtalet på webbanken i menyn Betalningar under E-faktura. Om du vill kan du till din e-post beställa ankomstavier om inkomna fakturor.

När du har kontrollerat avtalet kan du beställa e-faktura för din Visa-faktura enligt följande:

 1. Välj Betalningar > E-fakturabeställningar > Beställ ny e-faktura.
 2. Ange S-Banken Ab i sökfältet och klicka på Sök.
 3. På den lista som öppnas ska du välja den punkt vars faktureringsgrund är VISA-, FLEX-, PRODUKTKREDIT och klicka på Fortsätt.
 4. I fältet Referensnummer ska du ange det referensnummer som anges på din Visa-faktura eller i det sms som du fick i samband med att krediten beviljades.
 5. Välj betalkonto och klicka på Godkänn.

Det tar ungefär en vecka innan e-fakturan börjar gälla. Om du gör beställningen när din faktura precis har utställts kan det hända att du får en sista pappersfaktura efter din beställning.

Nej, det behöver du inte. Du kan fortsätta att använda tjänsterna på normalt sätt.

Meddelanden gällande ändringar skickar vi i första hand elektroniskt på webbanken och vid behov per brev till hemadressen. Om du på webbanken har fått ett meddelande om ändringar får du även en ankomstavi om det inkomna meddelandet antingen per e-post eller per sms.

Kom dock ihåg att vi aldrig ber dig uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Du kan läsa mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.