Gå direkt till innehållet

Ändringar i servicetarifferna och villkoren 1.2.2024

Vi ändrar våra villkor och servicetariffer från och med den 1 februari 2024. I och med ändringarna vill vi försäkra oss om att villkoren är uppdaterade genom att göra olika preciseringar och tillägg till dem. Samtidigt gör vi också villkoren tydligare och lättare att läsa och förstå.

Ändringarna påverkar inte de dagliga banktjänsterna för ägarkunder. Hos oss får ägarkunderna i handelslagen och deras familjemedlemmar fortfarande konto, S-Förmånskort Visa, S-mobil och webbankskoder utan avgift.

Meddelanden gällande ändringar skickar vi i första hand elektroniskt på webbanken och vid behov per brev till hemadressen. Om du på webbanken har fått ett meddelande om ändringar får du även en notis om det inkomna meddelandet antingen per e-post eller per sms.

Kom dock ihåg att vi aldrig ber dig uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Vi skickar inte länkar till webbankens inloggningssida och inte heller länkar till andra webbplatser som ber besökaren ange bankkoder eller kortuppgifter direkt. Du kan läsa mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.

Nedan ser du de nya villkoren och kan läsa mer om ändringarna. Du ser enkelt de viktigaste punkterna vi har ändrat, eftersom vi har markerat dem i villkoren. (Angående kontovillkoren och villkoren för direktbetalning finns inga separata markeringar eftersom vi har gjort dem lättare att läsa och förstå i sin helhet.) Om du vill ha annan information om våra produkter och tjänster rekommenderar vi att du tar del av våra vanliga frågor.

De förändrande villkoren och prislistorna från och med den 1 februari 2024

Allmänna kontovillkor

Kortvillkor

S-Banken Private Visa Credit/Debit kortvillkor

Allmänna villkor för S-Bankens digitala tjänster och identifieringsverktyg

Allmänna villkor för S-Bankens digitala tjänster och begränsade webbankskoder

Allmänna villkor för betalningsförmedling

Allmänna villkor för SEPA-direktdebitering

Villkor för direktbetaltjänsten

Servicetariff för ägarkunder i handelslag och personer som tillhör deras hushåll

Servicetariff för andra än ägarkunder i handelslag och personer som tillhör deras hushåll

Servicetariff för S-Banken Private Visa

Vanliga frågor

Vi vill erbjuda våra kunder de bästa möjliga tjänsterna för skötsel av den dagliga ekonomin, sparande och finansiering av inköp. För att försäkra oss om att villkoren är uppdaterade gör vi olika preciseringar och tillägg till dem. Samtidigt gör vi också villkoren tydligare och lättare att läsa och förstå. Ändringarna påverkar inte dina dagliga bankärenden. 

På grund av att användningen av kontanter har minskat och den allmänna prisnivån ökat är vi tvungna att höja priserna för större kontantinsättningar och -uttag som görs med tidsbokning och beställs på förhand. Ändringarna påverkar inte vanliga kontantuttag och insättningar med S-Bankens kort i kassorna på S-gruppens verksamhetsställen eller i automater.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av våra kunder. Våra dagliga banktjänster är även framöver avgiftsfria för ägarkunder i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll.

Ändringarna av villkoren och servicetarifferna börjar gälla den 1 februari 2024. Du kan fortsätta att använda dina produkter och tjänster som vanligt. Ändringarna påverkar inte användningen av dina dagliga banktjänster i S-Banken.

Våra dagliga banktjänster är även framöver avgiftsfria för ägarkunder i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll. Eftersom användningen av kontanter har minskat har hanteringskostnaderna ökat. Därför gör vi några ändringar exempelvis i prissättningen av större kontanttjänster vid kundtjänstställena. I övrigt förblir servicetariffen oförändrad.

Du kan läsa mer om ändringarna i prissättningen för kontanter i punkten ”Varför och hur ändras prissättningen för kontanter?”.

Våra dagliga banktjänster är även framöver avgiftsfria för ägarkunder i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll. Eftersom användningen av kontanter har minskat har hanteringskostnaderna ökat. Därför uppdaterar vi priserna för större kontantinsättningar och -uttag som beställs på förhand och görs med tidsbokning på kundtjänstställena.

Uttag av kontanter med specialönskemål (till exempel vissa mynt) kostar framöver 10 €. Större insättningar (över 10 000 €/mån.) kostar framöver 50 €/st. samt kontantuttag som beställs på förhand 0,5 % av uttagsbeloppet. I övrigt förblir servicetariffen oförändrad.

Ändringarna påverkar inte vanliga kontantuttag och insättningar med S-Bankens kort i kassorna på S-gruppens verksamhetsställen eller i automater. Kom ihåg att du kan sköta största delen av dina bankärenden utan avgift i S-mobil och på webbanken. Du kan redan ta del av den nya servicetariffen på vår webbplats.

Våra dagliga banktjänster är även framöver avgiftsfria för ägarkunder i handelslag och personer som hör till ägarkundshushåll. Vi gör några ändringar exempelvis i prissättningen av större kontanttjänster. Du kan läsa mer om ändringarna i prissättningen för kontanter i punkten ”Varför och hur ändras prissättningen för kontanter?”.

Vi gör ändringar i flera villkor. De ändringar vi gör i villkoren utgörs främst av preciseringar samt av ändringar som beror på nya egenskaper. Vi har till exempel preciserat att du omedelbart ska ringa till spärrtjänsten om ditt kort eller dina webbankskoder förkommer. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt. Kontaktuppgifter för spärrtjänsten. Dessutom har vi uppdaterat termer och gjort det lättare att läsa och förstå villkoren. I flera av villkoren har vi också preciserat hur vi delar information inom S-gruppen.

Angående kontovillkoren har vi gjort dem lättare att läsa och förstå. Vi har gjort preciseringar och tillägg till villkoren, men vi har gjort få ändringar i själva sakinnehållet. Dessutom har vi preciserat hur S-Banken delar information inom S-gruppen.

Angående kortvillkoren har vi förenhetligat innehållet i villkoren så att det motsvarar innehållet i S-Bankens övriga produktvillkor, för att det ska vara så lätt som möjligt för dig att läsa villkoren. Vi har preciserat i villkoren att du omedelbart ska ringa till spärrtjänsten om ditt kort förkommer. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt. (Spärrtjänsten för kort, 020 333 (lna/msa, 24 h/dygn).  

Vi har också lagt till en definition av intressebevakare till villkoren samt intressebevakarens ansvar vid ansökan om kort. Vi har också lagt till information om hur du själv kan spärra ett kort tillfälligt och hur detta påverkar användningen av kortet. Dessutom har vi preciserat vilka uppgifter du är skyldig att lämna som kortinnehavare. 

Vi har också specificerat att vi har rätt att ta ut dina kortköp från ett annat av dina giltiga konton, om du har avslutat det konto som kortet är anslutet till innan dina köp har debiterats. I villkoren för kreditkonto har vi lagt till information om användningen av kontoinformationstjänsten och preciserat hur åtgärder som vidtas av en solidarisk gäldenär påverkar den gemensamma krediten. 

Angående villkoren för digitala tjänster har vi förtydligat olika begrepp, gjort det lättare att läsa villkoren och gjort olika preciseringar. Vi har också förenhetligat villkorens innehåll så att de motsvarar våra övriga villkor. Dessutom har vi preciserat i villkoren att du omedelbart ska ringa till spärrtjänsten om dina webbankskoder förkommer. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt. (Spärrtjänsten för bankkoder, 09 6964 6820 (lna/msa, 24 h/dygn).

I villkoren för betalningsförmedling har vi förtydligat vad de olika begreppen betyder. Vi har också lagt till ett nytt stycke angående begränsningar av kontanttjänster.

I villkoren för SEPA-direktdebitering har vi preciserat villkoren som tillämpas på debiteringarna samt hur du vid behov kan begränsa SEPA-direktdebiteringar. Vi har också lagt till ett stycke om force majeure och en precisering angående samtycke till behandling av personuppgifter.

Angående villkoren för direktbetalning har vi gjort dem lättare att läsa och förstå. Vi har nämnt i villkoren att vi har rätt att säga upp ett direktbetalningsuppdrag, ifall du har tillgång till S-Bankens webbank och därför kan använda e-faktura.

Om du vill läsa mer om ändringarna, hittar du alla ändringar i villkoren på denna sida. Du ser enkelt de viktigaste punkterna vi har ändrat i villkoren, eftersom de är markerade med grönt. Se alla ändringar

Om du vill läsa mer om ändringarna, hittar du alla ändringar i villkoren på denna sida. Du ser enkelt de viktigaste punkterna vi har ändrat i villkoren, eftersom de är markerade med grönt. Se alla ändringar

Du behöver inte göra någonting med anledning av de kommande ändringarna i villkoren och servicetarifferna. Du kan fortsätta att använda tjänsterna på normalt sätt. Ändringarna påverkar inte dina dagliga bankärenden och du kan fortsätta att använda tjänsterna som vanligt. 

Om du vill motsätta dig en eller flera villkorsändringar genom att säga upp en tjänst, ber vi dig kontakta oss i första hand genom att skicka ett meddelande antingen i S-mobil eller på webbanken senast den 31 januari 2024. Om du vill kan du också besöka ett kundtjänstställe genom att boka tid på s-banken.fi/tidsbokning.  

Kom ihåg att se till att dina uppgifter i anknytning till bankärenden alltid är aktuella. Vi ber dig uppdatera dina uppgifter på vår webbplats.

Vi ber dig att först läsa igenom de nya villkoren noggrant. De ändringar vi gör i villkoren utgörs främst av preciseringar samt av ändringar som beror på nya egenskaper. Du hittar alla ändringar i villkoren på denna sida. Du ser enkelt de viktigaste punkterna vi har ändrat i villkoren, eftersom de är markerade med grönt.

Om du vill motsätta dig en eller flera villkorsändringar genom att säga upp en tjänst, ber vi dig kontakta oss i första hand genom att skicka ett meddelande antingen i S-mobil eller på webbanken senast den 31 januari 2024. Om du vill kan du också besöka ett kundtjänstställe genom att boka tid på s-banken.fi/tidsbokning.

Börja med att ladda ned S-mobil i appbutiken i din telefon. Du kan ladda appen antingen till Android-telefoner med Googles tjänster eller till Apple iPhone-telefoner. Observera att det inte är möjligt att använda Google Play med alla Huaweis Android-telefoner. S-mobil kan tills vidare inte laddas ner i dessa telefoner. Om S-mobil inte visas i appbutiken i din telefon ska du kontrollera landsinställningarna i din appbutik och välja Finland som land. Observera att S-mobil inte kan tas i bruk utanför Finland.

För den första inloggningen behöver du webbanskoder till S-Banken eller någon annan bank och du ska vara ägarkund eller höra till ett ägarkundshushåll. För att du ska få tillgång till S-Bankens tjänster i S-mobil bekräftar vi det per sms. Sms-bekräftelsen skickas till det telefonnummer för sms-bekräftelser som finns i dina kunduppgifter. Du kan lägga till numret i dina uppgifter på S-Bankens webbank, genom att uppdatera dina kunduppgifter med en annan banks koder eller på S-Bankens närmaste kundtjänstställe.

Vid den första inloggningen får du tillgång till identifiering med S-mobil. Därefter kan du logga in med fingeravtryck, med en kod som du själv har valt eller, i iOS-telefoner som har ansiktsigenkänning, med Face ID. 

I S-mobil kan du kontrollera bland annat dina bonusuppgifter, elektroniska kassa- och garantikvitton samt förmåner som du erbjuds. Du har tillgång till elektroniska kvitton när du har aktiverat dem i S-mobil eller på S-användarkonto.

S-mobil är även en bank i din mobil. Du kan kontrollera kontotransaktioner och betala räkningar. Du ser dina kort och kan till exempel redigera säkerhetsgränserna för korten och kontrollera dina kredittransaktioner. Du kan också köpa fondandelar och följa upp dina fondbesparingar samt sköta låneärenden. Läs mer om banktjänsterna på S-Bankens webbplats.

Du kan ansöka om webbankskoder genom att besöka vårt kundtjänstställe

Du beviljas webbankskoder, om 

  • du har ett konto i S-Banken eller omfattande dispositionsrätt till en annan persons konto i S-Banken
  • du är minst 12 år
  • du har med dig pass eller identitetskort med foto när du ansöker om koder.

Under hösten 2023 skickar vi ett personligt meddelande på webbanken eller per brev till alla som ändringarna gäller. Till dem som får meddelandet på webbanken skickar vi dessutom en separat notis per e-post eller sms om det inkomna meddelandet.

Kom dock ihåg att vi aldrig ber dig uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon.

Så här känner du igen ett bedrägerimeddelande

Vi skickar inte länkar till webbankens inloggningssida och inte heller länkar till andra webbplatser som ber besökaren ange bankkoder eller kortuppgifter direkt. Om du har fått ett sådant meddelande är det fråga om ett bedrägeri. Öppna inte länkarna i meddelandet, utan radera det.

Vi kontaktar dig inte heller plötsligt och begär dig lämna personliga uppgifter per e-post, telefon, sms, sociala medier eller ansikte mot ansikte genom att söka upp dig i ditt hem. Vi begär heller aldrig en fjärranslutning till din dator.

Du kan läsa mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.

Vi skickar ett personligt meddelande till alla som ändringarna gäller. Eftersom vi skickar meddelanden till många kunder, har vi fördelat dem över september, oktober och november.

Meddelanden gällande ändringar skickar vi i första hand elektroniskt på webbanken och vid behov per brev till hemadressen. Till dem som får meddelandet på webbanken skickar vi dessutom en separat notis per e-post eller sms om det inkomna meddelandet.

Om du ännu inte har fått något meddelande, kan du trots det läsa om ändringarna redan nu på vår webbplats.