Gå direkt till innehållet

Fennias tjänster inom kapitalförvaltning och fastighetsinvestering överförs till S-Banken

S-Banken och Fennia har slutfört företagsförvärvet där affärsverksamheten i Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab, som hör till Fenniakoncernen, blir en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning ansvarar för att tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster inom S-Banken-koncernen och handhar även kundrelationerna och affärsutvecklingen inom dessa. Vår Förmögenhetsförvaltning tillhandahåller tjänster inom sparande och investering för privatkunder under varumärket S-Banken. Under varumärket FIM tillhandahåller vi tjänster för institutionella investerare och private banking-kunder. Som en del av S-gruppen ger vi service till våra cirka tre miljoner kunder genom att modernisera banksektorn och erbjuda överlägsen smidighet och nytta genom att förena bank- och butikstjänster. I vår Förmögenhetsförvaltning gör vi stora satsningar på förmögenhetsförvaltning och dess utveckling. Till exempel kommer hållbarhets- och påverkansinvestering att stiga till en ny nivå genom företagsförvärvet.

På denna sida samlar vi den senaste informationen om hur företagsförvärvet påverkar hanteringen av ärenden i Fennia och S-Banken. Vi skickar information om ändringar i produkterna och tjänsterna tillsammans med Fennia även i form av personliga meddelanden. Sammanslagningen kräver inga åtgärder från din sida ännu i detta skede. Bolagens affärsaktiviteter och kundservice fortsätter tills vidare som förut. I ett senare skede ger vi mer information om vilka ändringar förvärvet medför, till exempel ett bredare utbud av investeringsprodukter, nya finansieringstjänster och ändringar i hanteringen av ärenden.

Frågor och svar om företagsförvärvet

Vad innebär företagsförvärvet för mig som Fennia-kund?
Sammanslagningen kräver inga åtgärder från din sida. Fennia Kapitalförvaltning Ab:s och Fennia Fastigheter Ab:s affärsaktiviteter och kundservice fortsätter tills vidare som förut. I fortsättningen får du dina kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster på S-Banken. Dina övriga tjänster i Fennia, till exempel försäkringstjänster, fortsätter som hittills. I vår Förmögenhetsförvaltning gör vi stora satsningar på förmögenhetsförvaltning och dess utveckling. Till exempel kommer hållbarhets- och påverkansinvestering att stiga till en ny nivå genom företagsförvärvet. I ett senare skede ger vi mer information om vilka ändringar förvärvet medför, till exempel ett bredare utbud av investeringsprodukter, nya finansieringstjänster och ändringar i hanteringen av ärenden.

Hur förvaltar Fennia sina egna investeringar framöver?
Den administrativa strukturen för hantering av Fenniakoncernens egna balansräkningar förblir oförändrad. Framöver är det FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, som ansvarar för skötseln av de uppgifter som tidigare sköttes av Fennia Kapitalförvaltning Ab. I och med företagsförvärvet förvaltar FIM Kapitalförvaltning Ab en avsevärd del av hela Fenniakoncernens förmögenhet.


Privatkunder

Förblir mina avtal oförändrade?
Dina avtal förblir oförändrade och inga ändringar görs i dem ännu i detta skede. Vi ger information om eventuella avtalsändringar under hösten 2020.

Vad händer med mina investeringar när företagsförvärvet slutförs?
Dina investeringar sköts på samma sätt som hittills efter att företagsförvärvet har slutförts. En stor del av de anställda i Fennia Kapitalförvaltning övergår till S-Banken genom förvärvet. Du kan fortsättningsvis följa upp och hantera dina investeringar i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst.

Kan jag även i fortsättningen vara i kontakt med samma kontaktperson som tidigare?
I och med företagsförvärvet får vissa kunder en ny kontaktperson. Vi informerar de kunder personligen som ändringen gäller. Tills vidare kan du vara i kontakt med din nuvarande kontaktperson precis som hittills.

Får jag i fortsättningen liknande rapporter över mina investeringar som tidigare?
Företagsförvärvet har ännu i detta skede ingen inverkan på rapporteringen av investeringarna. Rapporteringen av dina investeringar och utskicket av rapporterna förblir oförändrade. Vi ger information om eventuella ändringar i rapporteringen under hösten 2020.

Hur lämnar jag order i fortsättningen?
Du kan lämna order i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst precis som hittills. Du kan logga in i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst med webbankskoder på samma sätt som tidigare. Under hösten 2020 ger vi detaljerad information om ändringar som gäller lämnande av order.

Jag är kund hos S-Banken. När blir mina nuvarande fonder i Fennia tillgängliga på S-Bankens webbank?
Fennia Kapitalförvaltnings fonder blir tillgängliga på S-Bankens webbank under hösten 2020. Vi ger information om en mer exakt tidsplan under hösten. Fram till dess kan du göra teckningar i Fennias fonder i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst.

Jag är redan kund hos S-Banken. När kan jag se mina investeringar i Fennia Kapitalförvaltning på S-Bankens webbank?
Fennia Kapitalförvaltnings produkter och tjänster blir tillgängliga på S-Bankens webbank under hösten 2020. Efter ändringen ser du enkelt dina investeringar i såväl S-Banken som Fennia Kapitalförvaltning på S-Bankens webbank.

Företags- och organisationskunder

Jag representerar ett företag. Vilken service får företagskunder på S-Banken?
S-Banken är känd särskilt som privatkundernas bank. Bland våra kunder återfinns dock redan nu ett stort antal krävande företagskunder och vi kommer att utveckla tjänsterna inom förmögenhetsförvaltning för företagskunder även framöver. Ditt företags övriga tjänster i Fennia fortsätter som hittills.

Förblir mina avtal oförändrade?
Dina avtal förblir oförändrade och inga ändringar görs i dem ännu i detta skede. Vi ger information om eventuella avtalsändringar under hösten 2020.

Vad händer med mina investeringar när förvärvet slutförs?
Dina investeringar sköts på samma sätt som hittills efter att företagsförvärvet har slutförts. En stor del av de anställda i Fennia Kapitalförvaltning övergår till S-Banken genom förvärvet. Du kan fortsättningsvis följa upp och hantera dina investeringar i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst.

Kan jag även i fortsättningen vara i kontakt med samma kontaktperson som tidigare?
I och med företagsförvärvet får vissa kunder en ny kontaktperson. Vi informerar de kunder personligen som ändringen gäller. Tills vidare kan du vara i kontakt med din nuvarande kontaktperson precis som hittills.

Får jag i fortsättningen liknande rapporter över mina investeringar som tidigare?
Företagsförvärvet har ännu i detta skede ingen inverkan på rapporteringen av investeringarna. Rapporteringen av dina investeringar och utskicket av rapporterna förblir oförändrade. Vi ger information om eventuella ändringar i rapporteringen under hösten 2020.

Hur lämnar jag order i fortsättningen?
Du kan lämna order genom att ta kontakt med din kontaktperson eller genom att använda Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst. Under hösten 2020 ger vi detaljerad information om ändringar som gäller lämnande av order.