Gå direkt till innehållet

Fennias tjänster inom kapitalförvaltning och fastighetsinvestering överförs till S-Banken

S-Banken och Fennia har slutfört företagsförvärvet där affärsverksamheten i Fennia Kapitalförvaltning Ab och Fennia Fastigheter Ab, som hör till Fenniakoncernen, blir en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning ansvarar för att tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster inom S-Banken-koncernen och handhar även kundrelationerna och affärsutvecklingen inom dessa. Vår Förmögenhetsförvaltning tillhandahåller tjänster inom sparande och investering för privatkunder under varumärket S-Banken. Under varumärket FIM tillhandahåller vi tjänster för institutionella investerare och private banking-kunder. Som en del av S-gruppen ger vi service till våra cirka tre miljoner kunder genom att modernisera banksektorn och erbjuda överlägsen smidighet och nytta genom att förena bank- och butikstjänster. I vår Förmögenhetsförvaltning gör vi stora satsningar på förmögenhetsförvaltningen och dess utveckling. Till exempel kommer hållbarhets- och påverkansinvestering att stiga till en ny nivå genom företagsförvärvet.

På denna sida samlar vi den senaste informationen om hur företagsförvärvet påverkar hanteringen av ärenden i Fennia och S-Banken. Tillsammans med Fennia skickar vi information om ändringar i produkterna och tjänsterna även i form av personliga meddelanden. Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig. Vi har separat informerat de kunder som bör vidta åtgärder med anledning av sammanslagningen. Bolagens affärsaktiviteter och kundservice fortsätter tills vidare som förut.

Frågor och svar om företagsförvärvet

Allmänna frågor

Vad innebär företagsförvärvet för mig som Fennia-kund?

Vi har separat informerat de kunder som bör vidta åtgärder med anledning av sammanslagningen. Fennia Kapitalförvaltning Ab:s och Fennia Fastigheter Ab:s affärsaktiviteter och kundservice fortsätter tills vidare som förut. I fortsättningen får du dina kapitalförvaltnings- och fastighetsinvesteringstjänster på S-Banken. Dina övriga tjänster i Fennia, till exempel försäkringstjänster, fortsätter som hittills. I vår Förmögenhetsförvaltning gör vi stora satsningar på förmögenhetsförvaltningen och dess utveckling. Till exempel kommer hållbarhets- och påverkansinvestering att stiga till en ny nivå genom företagsförvärvet. 

Du kan lämna order i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst fram till den 15 januari 2021 klockan 17. Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du kan också investera i fonder eller lösa in dina investeringar på webbanken. Från och med den 18 januari 2021 kan du teckna B- och C-andelsserier i fonder via din personliga kontaktperson. Du kan lösa in fondandelar via din kontaktperson eller S-Bankens och FIM:s kundtjänst. Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig.

Hur förvaltar Fennia sina egna investeringar framöver?

Den administrativa strukturen för hantering av Fenniakoncernens egna balansräkningar förblir oförändrad. Framöver är det FIM Kapitalförvaltning Ab, som hör till S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, som ansvarar för skötseln av de uppgifter som tidigare sköttes av Fennia Kapitalförvaltning Ab. I och med företagsförvärvet förvaltar FIM Kapitalförvaltning Ab en avsevärd del av hela Fenniakoncernens förmögenhet.


Privatkunder

Förblir mina avtal oförändrade?

Tjänsten Mitt Fennia upphör den 15 januari 2021 klockan 17. Samtidigt upphör även ditt nättjänstavtal med Fennia Kapitalförvaltning. Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank.

Namnen för specialplaceringsfonderna Fennica Fastigheter I och Fennica Tomter ändras den 16 januari 2021. (Från och med den 16 januari 2021 S-Banken Fastigheter Specialplaceringsfond och S-Banken Tomter Specialplaceringsfond) Läs mer i vårt meddelande. Du kan teckna fondernas A-andelsserier på S-Bankens och FIM:s webbank från den 18 januari 2021.

Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig. Då du gör teckningar i fonder via S-Bankens webbank, ber vi dig att ingå ett avtal om investeringstjänster.

Om en fullmaktshavare eller representant har skött dina investeringsärenden, ska en ny fullmakt för S-Banken ges för skötsel av investeringsärenden. Du ge en fullmakt genom att skicka ett meddelande till oss på vår webbank. Du får närmare anvisningar i svarsmeddelandet.

Får jag i fortsättningen rapporter över mina investeringar?

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du hittar även rapporten för december 2020 i S-Bankens och FIM:s webbank genast när rapporten blivit klar. Från och med januari 2021 kommer Fennias rapportering att ändras till S-Bankens och FIM:s rapportering. Rapporternas innehåll ändras dock inte.

Kan jag även i fortsättningen vara i kontakt med samma kontaktperson som tidigare?

I och med företagsförvärvet får vissa kunder en ny kontaktperson. De nya kontaktpersonerna har personligen kontaktat de kunder som omfattas av förändringen. Om du är osäker på vem som är din kontaktperson, kan du kontrollera detta genom att skicka ett meddelande på S-Bankens webbank eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

Hur lämnar jag order i fortsättningen?

Du kan lämna order i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst fram till den 15 januari 2021 klockan 17 precis som hittills. Du kan logga in i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst med webbankskoder på samma sätt som tidigare.

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du kan också investera i fonder eller lösa in dina investeringar på webbanken. Från och med den 18 januari 2021 kan du teckna B- och C-andelsserier i fonder via din personliga kontaktperson. Du kan lösa in fondandelar via din kontaktperson eller S-Bankens och FIM:s kundtjänst. Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig.

Jag är redan kund hos S-Banken. När kan jag se mina investeringar i Fennia Kapitalförvaltning på S-Bankens webbank?

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du kan också investera i fonder eller lösa in dina investeringar på webbanken. Från och med den 18 januari 2021 kan du teckna B- och C-andelsserier i fonder via din personliga kontaktperson. Du kan lösa in fondandelar via din kontaktperson eller S-Bankens och FIM:s kundtjänst.

Vad händer med mina investeringar när företagsförvärvet slutförs?

Dina investeringar sköts på samma sätt som hittills efter att företagsförvärvet har slutförts. En stor del av de anställda i Fennia Kapitalförvaltning har övergått till S-Banken genom förvärvet. Du kan följa upp och hantera dina investeringar i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst till och med den 15 januari 2021 klockan 17.

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du kan också investera i fonder eller lösa in dina investeringar på webbanken. Från och med den 18 januari 2021 kan du teckna B- och C-andelsserier i fonder via din personliga kontaktperson. Du kan lösa in fondandelar via din kontaktperson eller S-Bankens och FIM:s kundtjänst. Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig.

Jag är kund hos S-Banken. När blir mina nuvarande fonder i Fennia tillgängliga på S-Bankens webbank?

Fennia Kapitalförvaltnings fonder blir tillgängliga på S-Bankens webbank den 18 januari 2021. Innan dess kan du om du vill göra teckningar i Fennias fonder i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst till och med den 15 januari 2021 klockan 17.

Företags- och organisationskunder

Förblir mina avtal oförändrade?

Tjänsten Mitt Fennia upphör den 15 januari 2021 klockan 17. Samtidigt upphör även ditt nättjänstavtal med Fennia Kapitalförvaltning. Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank.

Namnen för specialplaceringsfonderna Fennica Fastigheter I och Fennica Tomter ändras den 16 januari 2021. (Från och med den 16 januari 2021 S-Banken Fastigheter Specialplaceringsfond och S-Banken Tomter Specialplaceringsfond) Läs mer i vårt meddelande. Du kan teckna fondernas A-andelsserier på S-Bankens och FIM:s webbank från den 18 januari 2021.

Om du inte ännu har S-Bankens webbankskoder, kan du aktivera webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställe. På vår webbplats kan du boka en tid till det kundtjänstställe som ligger närmast dig. Då du gör teckningar i fonder via S-Bankens webbank, ber vi dig att ingå ett avtal om investeringstjänster.

Om en fullmaktshavare eller representant har skött dina investeringsärenden, ska en ny fullmakt för S-Banken ges för skötsel av investeringsärenden. Du ge en fullmakt genom att skicka ett meddelande till oss på vår webbank. Du får närmare anvisningar i svarsmeddelandet.

Får jag i fortsättningen rapporter över mina investeringar?

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Du hittar även rapporten för december 2020 i S-Bankens och FIM:s webbank genast när rapporten blivit klar. Från och med januari 2021 kommer Fennias rapportering att ändras till S-Bankens och FIM:s rapportering. Rapporternas innehåll ändras dock inte.

Jag representerar ett företag. Vilken service får företagskunder på S-Banken?

S-Banken är främst känd som bank för privatkunder. Bland våra kunder återfinns dock redan nu ett stort antal krävande företagskunder och vi kommer att utveckla tjänsterna inom förmögenhetsförvaltning för företagskunder även framöver. Ditt företags övriga tjänster i Fennia fortsätter som hittills.

Vad händer med mina investeringar när förvärvet slutförs?

Dina investeringar sköts på samma sätt som hittills efter att företagsförvärvet har slutförts. En stor del av de anställda i Fennia Kapitalförvaltning har övergått till S-Banken genom förvärvet. Du kan följa upp och hantera dina investeringar i Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst till och med den 15 januari 2021 klockan 17.

Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Framöver kan du göra teckningar och inlösningar via din personliga kontaktperson. 

Kan jag även i fortsättningen vara i kontakt med samma kontaktperson som tidigare?

I och med företagsförvärvet får vissa kunder en ny kontaktperson. De nya kontaktpersonerna har personligen kontaktat de kunder som omfattas av förändringen. Om du är osäker på vem som är din kontaktperson, kan du kontrollera detta genom att skicka ett meddelande på S-Bankens webbank eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

Hur lämnar jag order i fortsättningen?

Du kan lämna order genom att ta kontakt med din kontaktperson eller genom att använda Fennia Kapitalförvaltnings nättjänst till och med den 15 januari 2021 klockan 17.
Från och med den 18 januari 2021 ser du uppgifterna om ditt innehav på S-Bankens och FIM:s webbank. Framöver kan du göra teckningar och inlösningar via din personliga kontaktperson.