Gå direkt till innehållet

 

Anvisningar för inloggning

För att logga in behöver du personliga bankkoder:

1. Användarkod
Användarkoden anges i ditt avtal om bankkoder eller i ett separat brev som du har fått när du ingått avtalet. Du kan också se din användarkod i S-mobil när du klickar på Kontrollera användarkod till webbanken under rubriken Identifiering i avsnittet Jag. Koden består av antingen 4 bokstäver + 4 siffror eller 6–8 siffror. 

2. Lösenord
Lösenordet består av 4–6 siffror som du själv har valt. Du observerar väl att lösenordet spärras av säkerhetsskäl, om du anger fel lösenord 5 gånger.

Då du loggar in för första gången, är lösenordet ditt födelsedatum i formatet ddmmåå, där dd betyder dag, mm betyder månad och åå de två sista siffrorna i årtalet. Om ditt födelsedatum är till exempel 18.1.1968, är ditt lösenord 180168. Lösenordet för företagskunder vid den första inloggningen är de sex första siffrorna i FO-numret. 

Efter att du loggat in ska du byta lösenord till en ny sifferserie som du själv har valt. Även senare lönar det sig att regelbundet byta lösenordet i webbanken under Inställningar -> Byt lösenord.

3. Kodtabell
Kodtabellen innehåller engångskoder som efterfrågas i slumpmässig ordning. Om webbanken meddelar till exempel "Ange PIN-kod B 10" ska du mata in koden i kolumn B på rad 10.

Du får automatiskt en ny kodtabell till din hemadress, då det finns ca 40 oanvända koder kvar i din kodtabell.

Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in på webbanken, ska du kontrollera att du har matat in alla nödvändiga uppgifter korrekt.

Nu kan du även logga in på webbanken med S-mobil. Läs mer om identifiering med S-mobil

Så här loggar du in på webbanken via S-mobil med din användarkod

 1. Välj fliken ”S-mobil”, det vill säga ”Logga in med S-mobil och QR-kod”.
 2. Logga in i S-mobil.
 3. Skriv in din användarkod i webbläsaren och klicka på ”Logga in”.
  Användarkoden finns på andra sidan i avtalet om bankkoder. Den består av antingen 4 bokstäver + 4 siffror eller 6–8 siffror.
 4. I S-mobil väljer du först ”Jag” och sedan ”Identifiera dig”.
 5. Ange koden för S-mobil eller identifiera dig med fingeravtryck.
  Webbanken skickar en identifieringsförfrågan till S-mobil. Du anger den fyrsiffriga kod du valt eller identifierar dig med ditt fingeravtryck.
 6. Webbanken öppnas i webbläsaren.

 

Så här loggar du in på webbanken via S-mobil med QR-kod

 1. Välj fliken ”S-mobil”, det vill säga ”Logga in med S-mobil och QR-kod".
 2. Logga in i S-mobil.
 3. I S-mobil väljer du först ”Jag” och sedan ”Läs av QR-kod”.
  Använd telefonen för att läsa av QR-koden som visas på webbankens inloggningssida i webbläsaren.
 4. Ange koden för S-mobil eller identifiera dig med fingeravtryck.
  Webbanken skickar en identifieringsförfrågan till S-mobil. Du anger den fyrsiffriga kod du valt eller identifierar dig med ditt fingeravtryck.
 5. Webbanken öppnas i webbläsaren.

Strax innan dina koder börjar ta slut skickar vi automatiskt en ny kodtabell till din hemadress. Den nya kodtabellen tas automatiskt i bruk då den gamla är slut. Webbanken meddelar då den nya tabellen har tagits i bruk och ber dig ange en kod från den nya tabellen. 

Om du vill ta i bruk den nya kodtabellen innan den gamla är slut, kan du göra detta på webbanken under Inställningar -> Byt kodtabell. I S-mobil kan du byta kodtabell enligt följande: logga in på banken, gå till menyn och välj under rubriken Inställningar ”S-Banken” och därefter ”Byt kodtabell”. Efter bytet kan du inte längre använda den gamla tabellen.

Om du inte har fått en ny kodtabell per post, kan du beställa en tabell enligt anvisningarna under ”Förnyande av glömda eller borttappade koder”.

 

Du observerar väl att vi debiterar en avgift enligt servicetariffen för förnyelse av koder.

 

ANVÄNDARKOD

Om du har glömt eller tappat bort din användarkod, förnyar vi dina webbankskoder. Du kan hämta ut nya webbankskoder på S-Bankens närmaste verksamhetsställe. För att förnya bankkoderna behöver du ett identitetsbevis. Av säkerhetsskäl skickas den nya kodtabellen till din hemadress inom ett par vardagar.

Hitta det närmaste servicestället

 

LÖSENORD

Om du har glömt ditt lösenord eller det har spärrats, kan du beställa ett nytt:

1. På Bankens webbplats

För att beställa behöver du användarkoden till webbanken, kodtabellen och din personbeteckning. Ett nytt engångslösenord skickas per post till din hemadress inom ett par dagar. Vid första inloggningen ska du byta engångslösenordet till ett nytt lösenord som du själv har valt.

Beställ lösenord 

 

2. Genom att ringa vår kundtjänst 010 76 5810

må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)

För att identifiera dig behöver du användarkoden och en kod från kodtabellen samt din personbeteckning. I samband med telefonsamtalet nollställs ditt lösenord och vid nästa inloggning ber webbanken dig byta lösenord till ett lösenord som du själv väljer.

 

3. Genom att besöka vårt närmaste kundtjänstställe

För att förnya lösenordet behöver du ett identitetsbevis. På kundtjänststället nollställs ditt lösenord och vid nästa inloggning ber webbanken dig byta lösenord till ett lösenord som du själv väljer.

Hitta det närmaste servicestället

 

 

KODTABELL

Strax innan dina koder börjar ta slut skickar vi automatiskt en ny avgiftsfri kodtabell till din hemadress. Beställ en ny kodtabell själv endast om du har tappat bort den gamla. För beställning av kodtabell debiterar vi en avgift enligt servicetariffenKodtabellen skickas per post till din hemadress inom ett par dagar och den ersätter den borttappade tabellen genast. Efter beställningen kan du inte längre använda den gamla kodtabellen även om du hittar den.

Om du har tappat bort din kodtabell, kan du beställa en ny:

 

1. På inloggningssidan till webbanken

För att beställa en kodtabell behöver du användarkoden och lösenordet till webbanken.

Beställ kodtabell 

2. Genom att besöka vårt närmaste kundtjänstställe

För att beställa en kodtabell behöver du ett identitetsbevis.

Hitta det närmaste servicestället

 

Har du glömt eller tappat bort din användarkod?

Din användarkod finns angiven i ditt avtal om bankkoder. Du kan beställa ett lösenord och en kodtabell på inloggningssidan till webbanken eller genom att besöka vårt kundtjänstställe eller ringa vår kundtjänst på 010 76 5810 må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.).

Helt nya koder kan du ansöka om på vårt kundtjänstställe. Ta med dig identitetsbevis. För förnyande av koder debiterar vi en avgift enligt servicetariffen.

Du kan ansöka om bankkoder på S-Bankens kundtjänstställen; de finns på Prisma, de största Sokosvaruhusen och utvalda S-marketar. Vid kontaktpunkterna på Sale, de mindre S-marketarna och ABC-stationerna kan du beställa koder med en blankett. Koderna skickas hem till dig per post. Om du har frågor, kan du kontakta vår kundtjänst 010 76 5810 må–fr kl. 9–20 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

Hitta det närmaste servicestället

 

Bankkoder kan beviljas när:

1. Du har ett brukskonto i S-Banken, dvs. ett S-Konto eller vidsträckt dispositionsrätt till en annan persons S-Konto.

2. Du är minst 12 år.

3. Du har med dig ett identitetsbevis (pass eller identitetskort som godtas som resedokument utfärdat av en myndighet i Finland, övriga EES-området, Schweiz eller San Marino, finskt körkort utfärdat efter 1990 eller främlingspass som utfärdats av en finsk myndighet och som godtas om identiteten har kunnat kontrolleras) när du ansöker om koderna. Om ditt pass har utfärdats i ett land utanför EES kan du få tillgång till bankkoder utan identifieringsfunktion. Det innebär att du kan använda webbanken men inte ingå avtal på webben. 

 

Företag

Företagens förfrågningar om bankkoder görs till kundtjänsten för företag 010 765 8703 må–fr kl. 8.30–16.30 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).

tfn 09 6964 6820 (lna/msa, 24 h/dygn)

Om dina webbankskoder eller din telefon där identifiering med S-mobil är aktiverad förkommer eller blir stulna ska du omedelbart spärra användningen av dem genom att ringa spärrtjänsten för bankkoder. När du ringer från utlandet är numret +358 9 6964 6820.

Efter spärrningen kan du inte längre använda dina webbankskoder eller identifiering med S-mobil. Ansök om nya koder på vårt kundtjänstställe och aktivera identifiering på nytt i S-mobil.

Privatkunder 010 76 5810
må–to kl. 9–20, fr kl. 9–18 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)

 

Företag 010 765 8703
må–fr kl. 8–16.30 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut)