Gå direkt till innehållet

Nya betaltjänstdirektivet medför förbättringar i banktjänsterna

Ändringarna i banktjänsterna enligt betaltjänstdirektivet (till följd av direktivet PSD2) trädde i kraft i sin helhet i mitten av september 2019. Ändringarna gör att säkerheten vid skötsel av bankärenden blir bättre och tjänsterna mångsidigare.

Vad är betaltjänstdirektivet och PSD2?

Ändringarna i betaltjänstdirektivet grundar sig på direktivet om betaltjänster (PSD2, Payments Services Directive 2), vars syfte är att bland annat förbättra konsumenternas rättigheter, göra betalning ännu säkrare och öka konkurrensen inom den strängt reglerade banksektorn. För dig innebär ändringarna rent konkret att du får mångsidigare och bättre tjänster.

I framtiden kommer vi sannolikt att få se helt nya tjänster inom till exempel hantering av den egna ekonomin eller betalning. Olika tjänsteleverantörer kan också samarbeta för att ta fram nya tjänster.

Du bestämmer själv om du vill aktivera nya tjänster eller om du vill fortsätta att använda till exempel konton och andra tjänster på samma sätt som tidigare. Du ska ingå ett separat avtal varje gång du aktiverar en ny tjänst, och du måste inte ge ditt tillstånd.

Vilka ändringar görs när det gäller identifiering i S-Bankens och andra aktörers tjänster?

Det nya betaltjänstdirektivet medför inga större ändringar vid identifiering för S-Bankens kunder. I tjänster som kräver bankkoder kan du även i fortsättningen logga in med S-mobil genom att använda ditt fingeravtryck eller en kod som du själv har valt. I iOS-enheter med ansiktsigenkänning kan du även använda Face ID.

Om du vill kan du också fortsätta att använda kodtabellen tillsammans med användarkod och lösenord. Vi höjer säkerheten vid användning av kodtabellen genom att införa sms-bekräftelse, som vid behov skickas till kundens telefon till exempel när kunden ska bekräfta betalningar eller logga in på webbanken. Sms-bekräftelse införs senast våren 2020.

Vilka ändringar görs när det gäller betalning på internet?

Genom reformen av betaltjänstdirektivet krävs att bankerna gör stark kundautentisering i samband med alla betalningsuppdrag. Lagstiftningen möjliggör dock att såväl S-Banken som de övriga bankerna vid alla betalningar som görs i webbutiker eller mobilappar kan avgöra från fall till fall om betalningen kan godkännas utan stark kundautentisering eller om det för godkännande av betalningstransaktionen krävs stark kundautentisering i någon av de separata tjänsterna Visa Secure eller MasterCard Secure Code.

Om det krävs stark kundautentisering kan du göra den genom identifiering i S-mobil eller med kodtabell, användarkod och lösenord. S-Banken strävar efter att det ska gå så smidigt som möjligt att göra betalningar, men stark kundautentisering kan ändå framöver krävas oftare än för närvarande.

Vilka andra ändringar medför det nya betaltjänstdirektivet?

De första förbättringarna i banktjänsterna trädde i kraft redan i början av 2018:

  • Ditt ansvar vid obehörig användning av kort eller något annat betalningsinstrument till följd av vårdslöshet sänktes från 150 till 50 euro. Du är inte heller ansvarig för obehörig användning om ditt kort har använts felaktigt i elektroniska tjänster och banken inte har krävt stark kundautentisering av betalaren.
  • Försäljare kan inte längre ta ut extra kostnader av dig för att du betalar med Visa eller Mastercard.
  • Om du lämnar in kundklagomål till oss får du alltid svar senast inom 15 dagar från att vi tagit emot klagomålet.

Från och med mitten av september är dessutom en del av de traditionella banktjänsterna inte längre bundna till en viss bank, utan du kan till exempel se dina kontouppgifter även i tjänster som tillhandahålls av andra aktörer än din bank. Kontona visas dock inte automatiskt utan du ska godkänna varje bank eller tjänsteleverantör separat.

S-Banken behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt

Alla aktörer som tillhandahåller tjänster ska ha auktorisation för att kunna erbjuda sina tjänster enligt betaltjänstdirektivet. I ändringarna av betaltjänstdirektivet betonas kundkontroll och bekräftelse av betalningar i anknytning till betalning i fråga om alla aktörer.

Säkerheten blir till och med bättre eftersom regleringen skärps genom direktivet. S-Banken behandlar kundernas uppgifter och pengar under strikt säkerhet.

Trots de nya möjligheterna kan du också fortsätta att använda dina konton och övriga tjänster på samma sätt som tidigare i S-Bankens tjänster.