Kalkyler i nyttokalkylatorn

Uppgifterna har samlats in av Suomen Rahatieto på uppdrag av S-Banken. Kalkylresultatet är ungefärligt och grundar sig på tillgängliga uppgifter i de inkluderade bankernas offentliga källor (t.ex. webbplatser, prislistor). Exempelkunden är över 30 år (inte i ungdomskonceptet) och har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro. Kunden är på den lägsta nivån i förmånsprogrammet, använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt och har ett S-Förmånskort. Kunden har inga besparingar eller lån, till exempel bostadslån.

Bankärenden:

I kolumnen Bankärenden anges årsavgiften för brukskonto, webbank och debit-kort i euro.

Bank Debit-kort €/år

Bankärenden €/år*

Aktia Bank Abp 60,00 

60,00 ***

Danske Bank 36,00 **  93,60 **** 
OP Helsingfors 30,00  67,80
OP Helsingfors ***** 30,00  47,40
Nooa Sparbank 48,00   78,00
Nordea 30,00  90,00
POP Banken Sydbotten 28,80 49,80
S-Banken 0,00  0,00
Ålandsbanken 24,00  60,00
I genomsnitt €/år (exkl. S-Banken) 35,85 68,33

Uppgifterna uppdaterades 4.5.2020

* bankärenden: konto, webbank och debit-kort
** grundavgift
*** kortet ingår i ett servicepaket 5 €/mån.
**** kortet ingår i ett servicepaket 7,80 €/mån.
***** ägarkund

Källa: Suomen Rahatieto

Kreditkort:

Kunden har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro och använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt. I tabellen presenteras det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala.

Bank Kort Kostnader €/år Marginal % Faktureringsavgift €/mån. Månadsavgift €/mån Kreditränta % 
Aktia Bank Abp Mastercard Credit  1 670,01 8,50 3,90  0,00  8,214
Danske Bank MasterCard Gold  1 629,21 7,00 0,00  28,50 €/v 6,714
Helsingfors OP Bank OP-Visa  1 692,36 7,95 3,50  2,95 7,664
Helsingfors OP Bank ****** OP-Visa 

1 681,68

7,95 3,50  2,06 7,664
Nooa Sparbank  Visa Credit/Debit  1 695,21  8,50 3,50  2,50 8,214
Nordea Nordea Credit  1 737,21 10,50 4,50  2,50 10,214
POP Banken Sydbotten POP Visa 1663,71 8,00 4,00 0,00 7,714
S-Banken S-Förmånskort Visa  1 643,25 7,95 2,00  0,00 7,950
Ålandsbanken MasterCard  1 669,71 7,00 2,00  45 €/år 6,714
I genomsnitt €/år (exkl.
S-Banken)
  1 679,89        

Som referensränta i kortjämförelsen används Euribor 3 mån. -0,286 % (4.5.2020)

***** ägarkund

Källa: Suomen Rahatieto

Till exempel med S-Förmånskort Visa blir det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala 1 643,25 euro. Det uppskattade totala beloppet har beräknats under antagande att kredittiden är ett år och att hela kreditbeloppet har tagits ut, krediträntan är 7,95 procent samt att årsavgiften 0 euro och faktureringsavgifterna 12 x 2 euro förblir oförändrade under hela kredittiden. Avtalet gäller tills vidare. Kostnaderna för alla de i jämförelsen inkluderade bankernas kreditkort har beräknats på samma grunder. Avgifterna för alla bankers kreditkort anges på bankernas egna webbplatser, från vilka prissättningsfaktorerna för kreditkorten har samlats i tabellen.

Till jämförelsen har valts det kreditkort som har de förmånligaste totala kostnaderna, om banken erbjuder flera alternativa kreditkort till en 30-årig baskund.

Bonus:

Bonus tjänas in med familjens alla S-Förmånskort på S-gruppens och de samarbetspartners verksamhetsställen som beviljar Bonus. De månatliga köpen räknas ihop och slutsumman avgör hur stor Bonusen blir. Bonusprocenten, som är högst fem procent, anges i handelslagens bonustabeller (på finska).

För bränslet man har tankat på ABC-verksamhetsställen kan man få hela 5 cent/l i Tankningsbonus.  Läs mer om Tankningsbonus.

Bränslepriset som används i Nyttokalkylatorn är 1,455 €/l (5/2020).

Betalningssättsförmån:

Betalningssättsförmånen är 0,5 procent och beviljas på köp som omfattas av betalningssättsförmån och som betalas med S-Förmånskortet på S-gruppens verksamhetsställen i Finland. I kalkylatorn räknas alla angivna köp inom S-gruppen med i betalningssättförmånen. Mer information om betalningssättsförmånen finns här.

Bonus på försäkringspremier:

Bonus på försäkringspremier beräknas under antagande att försäkringsfakturan betalas i en rat. Handelslagens egna bonustabeller finns här (på finska).