Gå direkt till innehållet

Kalkyler i nyttokalkylatorn

Uppgifterna har samlats in av Suomen Rahatieto på uppdrag av S-Banken. Kalkylresultatet är ungefärligt och grundar sig på tillgängliga uppgifter i de inkluderade bankernas offentliga källor (t.ex. webbplatser, prislistor). Exempelkunden är över 30 år (inte i ungdomskonceptet) och har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro. Kunden är på den lägsta nivån i förmånsprogrammet, använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt och har ett S-Förmånskort. Kunden har inga besparingar eller lån, till exempel bostadslån.

Bankärenden:

I kolumnen Bankärenden anges årsavgiften för brukskonto, webbank och debit-kort i euro.

Bank Debit-kort €/år

Bankärenden €/år*

Aktia Bank Abp 60,00 

72,00 ***

Danske Bank 39,60 **  105,60 **** 
OP Helsingfors 33,00  99,00
OP Helsingfors ***** 33,00  47,40
Nooa Sparbank 48,00  108,00
Nordea 30,00  94,80
POP Banken Sydbotten 60,00 105,60
S-Banken 0,00  0,00
Ålandsbanken 30,00  90,00
I genomsnitt €/år (exkl. S-Banken) 37,07 80,27

Uppgifterna uppdaterades 2.2.2024

* bankärenden: konto, webbank och debit-kort
** grundavgift
*** kortet ingår i ett servicepaket 6 €/mån.
**** kortet ingår i ett servicepaket 8,80 €/mån.
***** ägarkund

Källa: Suomen Rahatieto

Kreditkort:

Kunden har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro och använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt. I tabellen presenteras det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala.

Bank

Kort

Kostnader €/år

Marginal %

Faktureringsavgift €/mån. Månadsavgift €/mån. Kreditränta %
Aktia Pankki Abp Aktia Credit 1 751,31 9,75 3,90 0,00

13,634

Danske Bank MasterCard Gold 1 715,76 7,00 2,00 28,50 €/å 10,884
OP Helsingfors OP-Visa 1 734,51 8,95 3,50 0,00 12,834
OP Helsingfors***** OP-Visa 1 734,51 8,95 3,50 0,00 12,834
Nooa Sparbank Visa Credit/Debit 1 805,76 10,50 4,00 3,50 14,384
Nordea  Nordea Credit 1 769,76 10,50 4,50 0,00 14,384
POP Banken Sydbotten POP Visa 1 797,36 10,50 4,00 2,80 14,384
S-Banken  S-Förmånskort Visa 1 761,51 11,95 ****** 2,00 (5,00) 0,00 15,834
Ålandsbanken MasterCard 1 769,76 9,50 2,00 45 €/å 13,384
I genomsnitt €/år
(exkl. S-Banken)
  1 760,88        

Som referensränta i kortjämförelsen används Euribor 3 mån. 3,884 % (2/2024)

***** ägarkund
****** 2 €/elektronisk faktura eller 5 €/pappersfaktura

Källa: Suomen Rahatieto

Till exempel med S-Förmånskort Visa blir det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala 1 761,51 euro. Det uppskattade totala beloppet har beräknats under antagande att kredittiden är ett år och att hela kreditbeloppet har tagits ut, krediträntan är 11,95 procent samt att årsavgiften 0 euro och faktureringsavgifterna 12 x 2 euro förblir oförändrade under hela kredittiden. Avtalet gäller tills vidare. Kostnaderna för alla de i jämförelsen inkluderade bankernas kreditkort har beräknats på samma grunder. Avgifterna för alla bankers kreditkort anges på bankernas egna webbplatser, från vilka prissättningsfaktorerna för kreditkorten har samlats i tabellen.

Till jämförelsen har valts det kreditkort som har de förmånligaste totala kostnaderna, om banken erbjuder flera alternativa kreditkort till en 30-årig baskund.

Bonus:

Bonus tjänas in med familjens alla S-Förmånskort på S-gruppens och de samarbetspartners verksamhetsställen som beviljar Bonus. De månatliga köpen räknas ihop och slutsumman avgör hur stor Bonusen blir. Bonusprocenten, som är högst fem procent, anges i handelslagens bonustabeller.

För bränslet man har tankat på ABC-verksamhetsställen kan man få hela 5 cent/l i Tankningsbonus.  Läs mer om Tankningsbonus.

Bränslepriset som används i Nyttokalkylatorn är 1,85 €/l (2/2024).

Betalningssättsförmån:

Betalningssättsförmånen är 0,5 procent och beviljas på köp som omfattas av betalningssättsförmån och som betalas med S-Förmånskortet på S-gruppens verksamhetsställen i Finland. I kalkylatorn räknas alla angivna köp inom S-gruppen med i betalningssättförmånen. Mer information om betalningssättsförmånen finns här.

Bonus på försäkringspremier:

Bonus på försäkringspremier beräknas under antagande att försäkringsfakturan betalas i en rat. Handelslagens egna bonustabeller finns här.