Gå direkt till innehållet

Kalkyler i nyttokalkylatorn

Uppgifterna har samlats in av Suomen Rahatieto på uppdrag av S-Banken. Kalkylresultatet är ungefärligt och grundar sig på tillgängliga uppgifter i de inkluderade bankernas offentliga källor (t.ex. webbplatser, prislistor). Exempelkunden är över 30 år (inte i ungdomskonceptet) och har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro. Kunden är på den lägsta nivån i förmånsprogrammet, använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt och har ett S-Förmånskort. Kunden har inga besparingar eller lån, till exempel bostadslån.

Bankärenden:

I kolumnen Bankärenden anges årsavgiften för brukskonto, webbank och debit-kort i euro.

Bank Debit-kort €/år

Bankärenden €/år*

Aktia Bank Abp 60,00 

60,00 ***

Danske Bank 39,60 **  93,60 **** 
OP Helsingfors 33,00  95,40
OP Helsingfors ***** 33,00  47,40
Nooa Sparbank 48,00  108,00
Nordea 30,00  90,00
POP Banken Sydbotten 38.40 86,40
S-Banken 0,00  0,00
Ålandsbanken 30,00  66,00
I genomsnitt €/år (exkl. S-Banken) 39,00 80,85

Uppgifterna uppdaterades 10.8.2021

* bankärenden: konto, webbank och debit-kort
** grundavgift
*** kortet ingår i ett servicepaket 5 €/mån.
**** kortet ingår i ett servicepaket 7,80 €/mån.
***** ägarkund

Källa: Suomen Rahatieto

Kreditkort:

Kunden har tillgång till en fortlöpande kortkredit på 1 500 euro och använder det kort som till de totala kostnaderna är mest förmånligt. I tabellen presenteras det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala.

Bank Kort Kostnader €/år Marginal % Faktureringsavgift €/mån. Månadsavgift €/mån Kreditränta % 
Aktia Bank Abp Mastercard Credit  1 666,16 8,50 3,90  0,00 7,957
Danske Bank MasterCard Gold  1 625,36 7,00 0,00  28,50 €/v 6,457
Helsingfors OP Bank OP-Visa  1 668,11 8,95 3,50  0,00 8,407
Helsingfors OP Bank ****** OP-Visa 

1 668,11

8,95 3,50  0,00 8,407
Nooa Sparbank  Visa Credit/Debit  1 739,36 10,50 4,00  3,50 9,957
Nordea Nordea Credit  1 733,36 10,50 4,50  2,50 9,957
POP Banken Sydbotten POP Visa 1 706,36 9,50 4,00  2,00 8,957
S-Banken S-Förmånskort Visa  1 666,50 9,50 2,00  0,00 9,500
Ålandsbanken MasterCard  1 665,86 7,00 2,00  45 €/år 6,457
I genomsnitt €/år (exkl.
S-Banken)
  1 684,09        

Som referensränta i kortjämförelsen används Euribor 3 mån. -0,543 % (8/2021)

***** ägarkund

Källa: Suomen Rahatieto

Till exempel med S-Förmånskort Visa blir det totala kreditbelopp inklusive ränta och kostnader som kunden ska betala 1 643,25 euro. Det uppskattade totala beloppet har beräknats under antagande att kredittiden är ett år och att hela kreditbeloppet har tagits ut, krediträntan är 9,50 procent samt att årsavgiften 0 euro och faktureringsavgifterna 12 x 2 euro förblir oförändrade under hela kredittiden. Avtalet gäller tills vidare. Kostnaderna för alla de i jämförelsen inkluderade bankernas kreditkort har beräknats på samma grunder. Avgifterna för alla bankers kreditkort anges på bankernas egna webbplatser, från vilka prissättningsfaktorerna för kreditkorten har samlats i tabellen.

Till jämförelsen har valts det kreditkort som har de förmånligaste totala kostnaderna, om banken erbjuder flera alternativa kreditkort till en 30-årig baskund.

Bonus:

Bonus tjänas in med familjens alla S-Förmånskort på S-gruppens och de samarbetspartners verksamhetsställen som beviljar Bonus. De månatliga köpen räknas ihop och slutsumman avgör hur stor Bonusen blir. Bonusprocenten, som är högst fem procent, anges i handelslagens bonustabeller (på finska).

För bränslet man har tankat på ABC-verksamhetsställen kan man få hela 5 cent/l i Tankningsbonus.  Läs mer om Tankningsbonus.

Bränslepriset som används i Nyttokalkylatorn är 1,570 €/l (5/2021).

Betalningssättsförmån:

Betalningssättsförmånen är 0,5 procent och beviljas på köp som omfattas av betalningssättsförmån och som betalas med S-Förmånskortet på S-gruppens verksamhetsställen i Finland. I kalkylatorn räknas alla angivna köp inom S-gruppen med i betalningssättförmånen. Mer information om betalningssättsförmånen finns här.

Bonus på försäkringspremier:

Bonus på försäkringspremier beräknas under antagande att försäkringsfakturan betalas i en rat. Handelslagens egna bonustabeller finns här (på finska).