Gå direkt till innehållet

Från Japan till Finland

S-Banken marknadskommentar - Juni 2023

I början av året steg aktierna hyfsat globalt – förutom de finländska aktierna som stampade på stället. Vi förväntar oss att de senare ska återhämta sig framöver och därför höjer vi vikten på Finland till övervikt i våra portföljer. Samtidigt tar vi hem vinsterna från Japan som stigit kraftigt.

Inledningen på investeringsåret har framförallt inneburit små suckar av lättnad. Ekonomin har hackat, men inte råkat ut för några större problem. Investerarna har blivit skrämda några gånger, till exempel när regionala banker stängdes i USA, men allt som allt har läget varit överraskande stabilt. I S-Banken Vision i juni diskuterades sagan ”Pojken och vargen”, som ur marknadens perspektiv skulle innebära att investerarna är trötta på de ständiga varningarna. Inför sommarmarknaden har sentimentet förbättrats.

Det finns dock skillnader mellan marknaderna. På många av världens marknader har aktierna stigit på ett lovande sätt, men det har också funnits svagare länkar. De globala aktierna har gett en avkastning på över tio procent, men avkastningen av de finländska aktierna har landat på drygt en procent. Allmänt taget är vi fortfarande försiktiga vad gäller aktiemarknadens utsikter mot slutet av året, men i förhållande till hela marknaden erbjuder Finland möjligheter. I början av året underviktade vi finländska aktier och höjde senare vikten till neutral vikt. Nu höjer vi vikten till övervikt i våra portföljer.

Många orsaker till att Finland gått svagt framåt

Det är svårt att hitta en tydlig orsak till att Helsingforsbörsen gått svagt framåt. Det finns några företag som dominerar börsen med stora vikter. Dessa företag har haft sina egna utmaningar (för Nordea fastighetsmarknaden i Norden, för Kone bostadsbyggandet i Kina, för Fortum nedgången i elpriset osv.). Stora teman som kan lyftas fram är att Helsingforsbörsen är cyklisk, tillväxten i Kina är svagare än väntat sedan näringslivet kom igång igen efter coronapandemin och räntehöjningen har påverkat den finländska ekonomin. Å andra sidan har det i Finland saknats stora attraktiva teknikföretag, som är de företag som stigit mest globalt.

Skillnaden i avkastning jämfört med resten av världen har ökat onödigt mycket. Under senare år har P/E-värderingen varit högre i Finland än i Europa och Japan, men nu har värderingen gått ned och är något lägre än för de andra. Många företags resultat har minskat i år, men detta syns i stort sett redan i aktiekurserna. Tack vare medlemskapet i Nato har Finlands externa risker minskat, vilket borde övertyga utländska investerare. Även den traditionella utdelningen är på Finlands sida, eftersom avkastningen på Helsingforsbörsen redan är nästan fem procent med utdelningen inkluderad. Vi anser också att Finland i många avseenden är en mer lockande marknad än tidigare, och därför höjer vi vikten på finländska aktier till övervikt.

Vi tar hem vinsterna från Japan

Medlen för att köpa aktier i Finland får vi från Japan. I början av året avkastade de japanska aktierna mer än de övriga centrala marknaderna. Avkastningen av de japanska aktierna räknat i euro överstiger redan 13 procent i år. I januari höjde vi vikten på Japan till övervikt i våra portföljer, eftersom vi förväntade oss att Japan skulle klara sig bra när ekonomin i resten av världen hackade. Investeringen fungerade utmärkt, eftersom aktierna steg till sina högsta nivåer på över 30 år. Nu tar vi hem vinsterna från Japan och sänker vikten på investeringen till neutral. Japans värdering har ökat, liksom inflationen, och därför är landet inte längre samma safe haven som i början av året.

Med måttliga förväntningar

Sammantaget är våra förväntningar inför sommarmarknaden måttliga. Ekonomin har klarat sig relativt bra i den krävande omgivningen av hög inflation och stigande räntor, trots att även euroområdet gick in i en lindrig recession vid årsskiftet. De totala konsekvenserna av räntehöjningarna får vi se först i slutet av året och därför kan vi ännu inte lova att vi är på väg mot en snabb tillväxt. Således fortsätter vi med något mindre aktievikt i våra portföljer än normalt. På våren ökade vi vikten på aktier i våra portföljer, men i början av juni justerade vi andelen aktier tillbaka till lätt undervikt. Vi sänkte aktievikten genom att i första hand minska övervikten på tillväxtländerna. Vi överviktar fortfarande tillväxtmarknaden både i våra aktieportföljer och i våra ränteportföljer, men det största rallyt sedan näringslivet i Kina kom igång igen ligger bakom oss och därför söker vi avkastning på ett större område än tidigare.

 

Viktig information

Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument.

Detta material utgör inte någon investeringsanalys enligt lagen om investeringstjänster, utan det är marknadsföringsmaterial från Sammanställaren av materialet. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller investeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Sammanställaren av materialet ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.s-banken.fi.

Denna rapport och kopior av den får inte distribueras i USA och i länder med liknande restriktioner. Om rapporten distribueras i USA eller i länder med liknande restriktioner eller till medborgare i sådana länder, kan det betraktas som överträdelse av gällande lagar i sådana länder.