Gå direkt till innehållet

S-Bankens anseende i täten inom branschen

2024-04-05

Enligt finländarna är S-Bankens anseende bland de bästa inom branschen. Resultatet framgår av T-Medias årliga undersökning Finanssialan Luottamus&Maine. Enligt undersökningen ligger finansföretagens anseende i genomsnitt på måttlig nivå.

S-Banken har etablerat sin ställning bland organisationerna med gott anseende inom finansbranschen. I undersökningen i december 2023 ingick 24 organisationer inom finansbranschen, bland annat banker, arbetspensionsbolag och försäkringsbolag. På en skala från ett till fem fick S-Banken betyg 3,63 för anseende och var åter en av de få organisationer inom finansbranschen som nådde ett gott resultat. De högsta uppskattningarna fick S-Banken inom de delområden där svarspersonerna ombads bedöma bankens ekonomiska situation och ledningen av banken samt S-Banken som arbetsgivare.

 

“Vi är glada och stolta över resultatet. Vi kommer därför att jobba hårt för att vi ska kunna bevara finländarnas förtroende även i framtiden”, säger Saija Lindfors, direktör med ansvar för kundrelationer, marknadsföring, kommunikation och digital försäljning på S-Banken.

 

 

 

I T-Medias undersökning deltog sammanlagt 5 363 finländare i åldern 15‒65 år. De gav bedömningar av organisationer under perioden 1–30.12.2023. De delområden som mättes i undersökningen var företagsförvaltning, ekonomi, ledning, innovativitet, växelverkan, produkter och tjänster samt arbetsplats och hållbarhet.

Samplet viktades så att det representerade befolkningen enligt kön, ålder och bostadsområde. Hela materialets statistiska felmarginal är högst cirka 1,34 procentenheter i vardera riktningen.