Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

Rapporterna om fonder för 2023 har publicerats

2024-03-27

Rapporterna för 2023 om investeringsverksamheten i de fonder som S-Banken förvaltar har publicerats.

Våra kunders förtroende för S-Bankens investeringsprodukter var fortsatt starkt. År 2023 ökade antalet andelsägare i S-Bankens fonder med 30 000 till cirka 391 000. På hela marknaden i Finland ökade antalet andelsägare till ca 4,2 miljoner från 4,0 miljoner ett år tidigare. Antalet fondinvesterare i alla inhemska fondbolag ökade med ca 218 000 andelsägare.

S-Banken-placeringsfonder och -specialplaceringsfonder samlade in nettoteckningar för 130,7 miljoner euro (255,1). Fondernas nettoteckningar på hela marknaden uppgick till 3 218,5 miljoner euro, medan motsvarande siffra ett år tidigare var -4361,3 miljoner euro.

Efter nedgången året innan ökade de totala förvaltade tillgångarna i S-Bankens kapitalförvaltningsverksamhet och uppgick till 6,2 miljarder euro (5,9) i slutet av året. Efterfrågan på S-Banken-koncernens tjänster var stark 2023, och S-Banken gjorde rekordresultat. Räntenivåns utveckling och S-Bankens långvariga tillväxt bidrog till det starka resultatet.

Fondernas årsredovisning 2023 (PDF, 8,5 Mt)