Gå direkt till innehållet

Fondernas avkastningsandelar för 2023

2024-03-15

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar betalas den 20 mars 2024. Avkastning betalas på placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas avkastningsandelar.

S-Banken fonder förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, vars ordinarie bolagsstämma har beslutat hur mycket avkastning som ska betalas på fondernas avkastningsandelar för 2023.

 

Avkastningen för 2023 betalas enligt följande

Fondens andelsserie

Avkastning 31.12.2023

Avkastning/andel

S-Banken Räntekapitalförvaltning A Avk

1,50 %

0,130000

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A Avk

3,00 %

0,310000

S-Banken Fastighet A 

3,69 %

3,335522

S-Banken Fastighet B 

3,69 %

3,445201

S-Banken Fastighet C 

3,69 %

3,675816

S-Banken Tomt A

2,48 %

2,885562

S-Banken Tomt B 

2,48 %

3,000910

S-Banken Tomt C 

2,48 %

3,053749

S-Banken Regenerativt Jordbruk A

0,33 %

0,033411

S-Banken Regenerativt Jordbruk C

0,33 %

0,033680

S-Banken Regenerativt Jordbruk D

0,33 %

0,033206

 

 

S-Banken Skog Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond eller S-Banken Kapitalförvaltning 50T Placeringsfond delar inte ut någon avkastning för 2023.

Avskiljningsdagen för fondernas avkastningsandelar är den 15 mars 2023. Om du har ägt avkastningsandelar och varit antecknad i fondens fondandelsregister den 14 mars 2023 betalas avkastning på dina avkastningsandelar. På avkastningen verkställs förskottsinnehållning för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

Avkastningen på avkastningsandelarna betalas till ditt bankkonto och inga åtgärder krävs från din sida. Om du inte särskilt har valt att du vill ha avkastningen av avkastningsandelarna i S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond på ditt bankkonto, tecknas nya andelar i fonden enligt värdet den 31 mars 2024, då värdet har fastställts.