Gå direkt till innehållet

Antalet arvsmål har ökat i Finland för tredje året i rad

2024-05-20

Enligt en utredning av S-Banken Private ökade antalet arvsmål år 2023 för tredje året i rad. Antalet arvsmål är rekordhögt under granskningsperioden på elva år. Utredningen visar att antalet arvsmål ökade proportionellt, i synnerhet vid tingsrätterna i Västra Nyland, Lappland och Satakunta. 

Läs S-Banken Privates utredning om arvsmål 2024 (PDF, FI, 747 kB)

S-Banken Private, som tillhandahåller Private Banking-tjänster, har utrett hur man tvistade om arven i Finland under 2013–2023. Utredningen omfattar alla arvsmål som inletts vid tingsrätterna i Finland. 

År 2023 inleddes totalt 1 869 arvsmål. Siffran är cirka tio procent högre än året innan, då 1 699 arvsmål inleddes. Det är tredje året i rad som antalet arvsmål ökar. Antalet arvsmål som inleddes 2023 är det största antalet under den elva år långa granskningsperioden.

Mest ökade antalet arvsmål vid Västra Nylands tingsrätt, där 35 procent fler arvsmål inleddes än under 2013–2023 i genomsnitt. Antalet arvsmål ökade också avsevärt vid tingsrätterna i Lappland (+28 %) och Satakunta (+27 %). 

Största delen av arvsmålen som inleddes vid tingsrätterna gällde fall där oenigheten hade börjat redan innan det egentliga arvskiftet, så att domstolen hade varit tvungen att förordna en utomstående person som boutredningsman och skiftesman. Arvsmål kan ligga kvar i domstolen i åratal och vara onödigt belastande både psykiskt och ekonomiskt.

”Arvstvister kan i värsta fall splittra familjen under flera generationer. Vi vill fästa uppmärksamhet vid fenomenet och hjälpa till att öka medvetenheten om hur viktig förmögenhets- och arvsplaneringen är”, säger direktör Veera Kosonen på S-Banken. 

Kosonen ansvarar för S-Banken Privates tjänst Family Office som är riktad till välbeställda familjer och för tjänsten Wealth Planning, dvs. förmögenhets- och arvsplanering. Kosonens team hjälper kunder med frågor som rör förmögenhets- och arvsplanering.

Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på över 257 900 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år. Många tror att förmögenhets- och arvsplanering kan inledas först när man har gått i pension. Det lönar sig dock inte att göra så, eftersom möjligheterna är större ju tidigare man börjar.  Förmögenhets- och arvsplaneringen är inte bunden till ålder – ju större förmögenheten är, desto viktigare är det att göra upp en långsiktig förmögenhetsplan för familjen.

Det finns ingen patentlösning som passar alla, utan varje familjs individuella situation och strategiska avsikter är utgångspunkten vid förmögenhets- och arvsplaneringen. På så sätt kan man med hjälp av experter göra allt för att försäkra sig om att familjens tillgångar utvecklas tryggt över generationerna .

”Varje arvstvist är helt enkelt en för mycket. Om man är bekymrad över sin egen situation, lönar det sig att vända sig till experter i god tid. Det är få som vill att de kommande generationerna ska börja tvista om arvet och därför lönar det sig att diskutera mer öppet om detta, planera i god tid på förhand och uppdatera planerna vid behov när livssituationen förändras”, säger direktör Veera Kosonen. 


Presskontakter:

Veera Kosonen, direktör, Family Office & Wealth Planning, tfn 09 6134 6406, veera.kosonen@s-pankki.fi 

Utredningen bygger på Rättsregistercentralens siffror om hur många arvsmål som inletts vid tingsrätterna i Finland under 2013–2023. Siffrorna i den senaste utredningen är inte helt jämförbara med tidigare utredningar, vilket beror på ändringar i myndigheternas statistiksystem och -rutiner.

Är du intresserad av våra Private Banking-tjänster?

Våra erfarna och sakkunniga privatbankirer berättar gärna mer om våra Private Banking-tjänster för dig personligen. Du kan kontakta oss med kontaktformuläret, per telefon eller per e-post.

Läs om S-Banken Private