Gå direkt till innehållet

Vi skickar meddelanden om ändringar av villkoren och servicetarifferna – de dagliga banktjänsterna är avgiftsfria även framöver

2023-08-31

På våren 2024 gör vi ändringar i villkoren och servicetarifferna för våra produkter. De uppdaterade villkoren och servicetarifferna träder i kraft den 1 februari 2024.

Ändringarna påverkar inte de avgiftsfria dagliga banktjänsterna. Vi vill försäkra oss om att villkoren är uppdaterade genom att göra olika preciseringar och tillägg till dem. Samtidigt gör vi också villkoren tydligare och lättare att läsa och förstå. Hos oss får ägarkunderna och deras familjemedlemmar även i fortsättningen konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil gratis.

Under hösten 2023 skickar vi ett personligt meddelande på webbanken eller per brev till alla som ändringarna gäller. Till dem som får meddelandet på webbanken skickar vi dessutom en separat notis per e-post eller sms om det inkomna meddelandet. Ytterligare information om detta finns på vår webbplats.

Kom ihåg att vi aldrig ber dig uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon. Vi skickar inte länkar till webbankens inloggningssida och inte heller länkar till andra webbplatser som ber besökaren ange bankkoder eller kortuppgifter direkt. Du kan läsa mer om säker bankärendehantering på vår webbplats.