Gå direkt till innehållet

Stadgeändringar i S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond 5.5.2023

2023-04-05

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade den 13 februari 2023 beslut om stadgeändringar i S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond. Den 16 mars 2023 fastställde Finansinspektionen stadgarna, som träder i kraft den 5 maj 2023.

I 1 § i fondens stadgar har fondens namn ändrats. Fondens namn är i fortsättningen S-Banken Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond.

I 16 § i fondens stadgar preciseras fondens huvudsakliga investeringsobjekt. I framtiden investerar fonden huvudsakligen i objekt vars internationella kreditbetyg är i genomsnitt BBB- (S&P) eller motsvarande kreditbetyg. Kravet på att investeringarna ska ha kreditbetyget Investment Grade har avlägsnats ur stadgarna.

I 16 § i stadgarna preciseras dessutom fondens investeringsbegränsningar, genom att tillåta att högst 20 procent av fondens tillgångar investeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som saknar internationellt kreditbetyg eller i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument vars kreditbetyg är lägre än BBB- (S&P) eller motsvarande. Fonden kan inte investera i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument vars kreditbetyg är lägre än B- (S&P) eller motsvarande.

I formuleringen av 16 § i fondens stadgar har dessutom tekniska ändringar och preciseringar gjorts, men de påverkar inte fondens verksamhet.

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondens nya stadgar finns på de fondspecifika sidorna för varje fond på S-Bankens webbplats s-banken.fi/fonder.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

Stadgar för S-Banken Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond 5.5.2023 (PDF, 88 kB)