Gå direkt till innehållet

Stadgarna för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond ändras 11.10.2023

2023-09-11

S-Banken Fondbolag Ab:s (”fondbolaget”) styrelse fattade 27.6.2023 beslut om stadgeändringar som träder i kraft 11.10.2023.

I 8 § i stadgarna för S-Banken Bostad Specialplaceringsfond har fondens inlösendagar ändrats. I framtiden kan fondandelar inlösas (säljas) eller bytas två gånger per år, den sista bankdagen i februari och augusti. Ett inlösenuppdrag som har mottagits före kl. 16.00 finsk tid på inlösendagen verkställs till värdet på nästa inlösendag. Detta innebär att inlösenprocessen tar minst sex (6) månader i framtiden. Exempel på inlösentider finns i slutet av detta meddelande.

Avvikande från de inlösentider som beskrivs ovan verkställs de inlösenuppdrag i S-Banken Bostad som mottagits efter kl. 16.00 den 31.5.2023 och senast före kl. 16.00 den 31.8.2023 till fondandelsvärdet den 30.11.2023.

Inlösenuppdrag som mottagits efter kl. 16.00 den 31.8.2023 verkställs i enlighet med de nya stadgarna.

I 8 § i stadgarna har dessutom procentgränsen för begränsning av inlösningar ändrats. I framtiden om det totala beloppet för de inlämnade inlösenuppdragen utgör mer än fem (5) procent av fondens nettovärde (NAV) på inlösendagen, kan fondbolaget besluta att begränsa beloppet för inlösningar, om det är förenligt med andelsägarnas bästa intresse.

I 17 § i fondstadgarna har formuleringen om ställande av säkerhet preciserats.

Stadgeändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondens nya stadgar finns bifogade till detta meddelande och på de fondspecifika sidorna för fonden på s-banken.fi/fonder.

Exempel på inlösen i fonden S-Banken Bostad

  1. Du lämnade ett inlösenuppdrag 31.8.2023 före klockan 16.00, varvid inlösen genomförs till fondandelsvärdet 30.11.2023, om fonden har tillräckligt med kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  2. Du lämnade ett inlösenuppdrag 1.9.2023, varvid inlösen genomförs till fondandelsvärdet 30.8.2024, om fonden har tillräckligt med kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  3. Du lämnar ett inlösenuppdrag 15.10.2023, varvid inlösen genomförs till fondandelsvärdet 30.8.2024, om fonden har tillräckligt med kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  4. Du lämnar ett inlösenuppdrag 29.2.2024 före klockan 16.00, varvid inlösen genomförs till fondandelsvärdet 30.8.2024, om fonden har tillräckligt med kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.
  5. Du lämnar ett inlösenuppdrag 30.8.2024 före klockan 16.00, varvid inlösen genomförs till fondandelsvärdet 28.2.2025, om fonden har tillräckligt med kontanta medel. Avgift för inlösen tas ut enligt servicetariffen med beaktande av investeringstiden.

 

S-Banken Fondbolag Ab

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

 

S-Banken Bostad Specialplaceringsfonds stadgar fr.o.m. 11.10.2023 (166 kB)