Gå direkt till innehållet

S-gruppens och S-Bankens dataskyddspraxis uppdateras

2023-01-23

S-gruppens och S-Bankens dataskyddspraxis och dataskyddsbeskrivningar uppdateras i mars 2023. Orsaken till ändringen är att myndigheterna har preciserat tolkningarna av EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. I och med dessa tolkningar betraktas SOK och S-Banken framöver som gemensamt personuppgiftsansvariga för vissa gemensamma kunduppgifter.

I och med ändringen behandlas en noggrant avgränsad del av uppgifterna om S-gruppens och S-Bankens gemensamma kunder framöver i ett register som SOK och S-Banken gemensamt. Sådana uppgifter är bland annat kundernas kontaktuppgifter, kontonummer på inbetalningskonton för förmåner för inbetalning av Bonus samt uppgifter om användning av S-mobil så att vi kan utveckla S-gruppens och S-Bankens gemensamma mobilapp S-mobil.

I det gemensamma registret behandlas inte uppgifter om konto- eller lånesaldon i S-Banken eller uppgifter om köp i S-gruppen.

Ändringen kräver inga åtgärder av kunderna

S-gruppens och S-Bankens gemensamma kunder är alla ägarkunder eller personer som hör till ett ägarkundshushåll och som också är kunder i S-Banken. Gemensamma kunder är också alla användare av S-mobil. S-mobil är en gemensam app för S-gruppen och S-Banken.

Ändringen kräver inga åtgärder av våra kunder.

Mer information om ändringen och innehållet i det gemensamma registret finns på S-kanava.