Gå direkt till innehållet

S-Bankens investeringschef in på listan över världens 50 viktigaste ESG-influerare

2023-03-03

Investeringschef Mika Leskinen deltar aktivt i debatter om ansvarsfulla investeringar och ESG-frågor på sociala medier och i podcastserien #Rahanvastuu.

S-Bankens investeringschef Mika Leskinen har valts in på listan över världens 50 viktigaste ESG-influerare.  Listan har sammanställts av Onalytica. Leskinen är på plats 29 – den enda finländaren på listan. Förkortningen ESG härrör från orden environment, social och governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Listan bygger på Onalyticas program som syftar till att hitta de viktigaste influerarna på olika områden, bland annat utifrån hänvisningar på sociala medier. Målet för listan är att lyfta fram de 50 viktigaste ESG-experterna som deltar i debatter om ESG-frågor, ger andra vägledning i temat och hör till de mest framstående tänkarna på sitt respektive område, anger Onalytica på sin webbplats.

Investeringschef Mika Leskinen ansvarar för portföljförvaltningen av S-Banken-fonderna. Han är investeringschef sedan 2019 och var dessförinnan direktör för ansvarsfulla investeringar på S-Banken. Leskinen har jobbat med ansvarsfulla investeringar i sammanlagt mer än tio år och är en av banbrytarna inom ansvarsfulla investeringar i Finland. Han är också styrelseledamot i Finsif, en förening för ansvarsfulla investeringar.

Leskinen understryker att ansvarsfullhet hör till den stenhårda kärnan i S-Bankens kapitalförvaltning, eftersom det är ekonomiskt klokt att beakta ansvarsfrågor. Ett exempel är klimatförändringar, ett fenomen som i stor utsträckning påverkar samhällen och företag, det vill säga S-Banken-fondernas potentiella investeringsobjekt.

”Det är bra att stanna upp inför varje investeringsbeslut och fundera på om investeringsobjektet i fråga är en del av ett problem eller av en lösning. På så sätt är det mer sannolikt att kunna nå ett bättre ekonomiskt resultat än genom att låta bli att använda en del av den tillgängliga informationen om olika ESG-teman. Samtidigt gör ett sådant handlingssätt möjligt för oss att tillsammans med våra kunder göra världen till en bättre plats att leva på.”

Mitt i den ekonomiska osäkerhet som de internationella kriserna gett upphov till litade finländarna i fjol på S-Banken-fonderna, som Leskinen ansvarade för och som fick flest nettoanteckningar i Finland.

Vid sidan av ledningen av portföljförvaltningen deltar Leskinen också aktivt i debatter om ansvarsfulla investeringar och ESG-frågor på olika forum, bland annat internationella paneler på det området. På sociala medier debatterar Leskinen aktivt, särskilt på Twitter och LinkedIn.

I drygt ett år har Leskinen också lett podcastserien #RahanVastuu tillsammans med Tiina Landau, som är facklitterär författare och expert på ansvarsfrågor. Du kan lyssna och se på podcastserien på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts och YouTube.

Onalytica: Who’s Who in ESG? Top 50 Influencers to Follow

 

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi