Gå direkt till innehållet

S-Banken och Fennia planerar att bygga om en kontorsbyggnad i en av de äldsta stadsdelarna i Helsingfors centrum

2023-02-17

S-Bank Fastigheter planerar att bygga om kontorsbyggnaden Teohypo i Gardesstaden i Helsingfors. Byggnaden ingår i försäkringsbolaget Fennias fastighetsinvesteringsportfölj, som S-Banken förvaltar. Byggnaden ligger i de äldsta centrumkvarteren  och ska byggas om så att den motsvarar de moderna kontorsstandarderna för huvudkontorsnivån.

Målet för renoveringen av Teohypos fasad är att skapa en tidlös anblick som livar upp stadsbilden på Fabiansgatan. Visionsbild: SARC Arkkitehdit

Kontorsbyggnaden på Fabiansgatan 8 i Helsingfors centrum förändras betydligt vid ombyggnaden. Syftet är att utnyttja betongstommen i nuvarande Kiinteistö Oy Teohypo, som färdigställdes 1972, inklusive parkeringen och hjälprummen under jorden, medan rumsarrangemangen, tekniken och fasaden förnyas helt. Den nuvarande byggnaden ska utbyggas till innergården, som tidigare inte har utnyttjats, och IV-maskinrummet på sjunde våningen ska ersättas med kontorsrum. På så sätt möjliggörs ett lönsamt projekt och en anpassningsbar helhet som är lämplig för en eller flera tiotal kontorsanvändare. Arkitektbyrån för projektet är SARC Arkkitehdit.

Med tanke på utbyggnaderna har mera byggrätt sökts för tomten genom en ändring av detaljplanen. Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ut kontors- och affärslokalerna från nuvarande cirka 3 000 kvadratmeter våningsyta till cirka 6 200 kvadratmeter våningsyta.

”Detaljplaneändringen för byggnadsprojektet har inletts i gott samarbete mellan Helsingfors stad och SARC Arkkitehdit. Eftersom byggnaden ligger i centrum, är kraven på kvalitetsnivån och stadsbilden höga. Genomförandet av en byggarbetsplats ställer många krav på det kommande byggarbetet med anledning av byggnadens läge i centrum, rivningen och renoveringen av de gamla delarna och det partiella nybygget”, säger Jari Heinonen, direktör för fastighetsutveckling på S-Banken, när han kommenterar planerna.

En av kontorsbyggnadens starka sidor är att byggnaden ligger nära Esplanadparken och Salutorget. Förbindelserna och tjänsterna i centrum är tillgängliga på ett kort gångavstånd. Gardesstaden är ett fridfullt högstatusområde med många kontor, hotell, ministerier och restauranger. Området utvecklas avsevärt i framtiden till följd av nya byggen och förnyelser på Magasinstranden i Södra hamnen. ”Fabiansgatan 8 är ett inspirerande projekt genom sitt intressanta läge, vars värde säkert kommer att öka i och med den framtida utvecklingen på Magasinstranden”, säger Heinonen.

Ändringarna i byggnaden inleds tidigast 2024. När den ombyggda kontorsbyggnaden blir färdig, erbjuder den moderna, energieffektiva och representativa lokaler på sju våningar för anpassningsbara behov.

S-Bank Fastigheter Ab förvaltar Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs fastighetsinvesteringsportföljer som stöd för Fennias investeringsorganisation. Portföljerna innehåller direkta fastighetsinvesteringar, delägda kollektiva fastighetsinvesteringar och indirekta fastighetsfondsinvesteringar.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. S-Banken Fondbolag Ab förvaltar nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I slutet av 2022 ägde fonderna sammanlagt mer än 2 900 bostäder, 60 affärsfastigheter, en areal på 561 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 33 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,2 miljarder euro.

 

Blev du intresserad av objektet?

 

Du kan redan nu be våra experter om mer information om det planerade fastighetsutvecklingsprojektet för Teohypo och dess affärs- och kontorslokalmöjligheter.

Fastighetsutveckling
Jari Heinonen, direktör för fastighetsutveckling, S-Bank Fastigheter Ab, jari.t.heinonen@s-pankki.fi

Uthyrning av affärs- och kontorslokaler
Ari Lang, Asset Manager, S-Bank Fastigheter Ab, ari.lang@s-pankki.fi

 

Bekanta dig med våra affärslokaler för uthyrning