Gå direkt till innehållet

S-Banken höjer sin primeränta 28.3.2023

2023-03-15

S-Banken höjer S-Primeräntan med 0,5 procentenheter till 2 procent. Den nya räntan börjar gälla 28.3.2023. Beslutet beror på stigningen i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och begränsade typer av lån. Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Primeräntan ändrades 10.1.2023.

 

Mer information: Eero Saloranta, direktör, Treasury och företagskunder, tfn 010 767 9375