Gå direkt till innehållet

S-Banken höjer sin primeränta 12.10.2023

2023-09-27

S-Banken höjer S-Primeräntan med 0,2 procentenheter till 2,5 procent. Den nya räntan börjar gälla 12.10.2023. Beslutet beror på stigningen i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och begränsade typer av lån. Efter ränteförändringen är depositionsräntan som betalas på S-Kontot 0,5 procent.

”Kundernas kontoinsättningar utgör grunden för bankens utlåning. Därför anser vi att det är rättvist att kontoräntan också motsvarar uppgången i den allmänna räntenivån. Prissättningen av vårt brukskonto, dvs. S-Kontot, bygger därför på referensräntan S-Prime, som påverkas av utvecklingen för marknadsräntorna och av förväntningarna på marknadsräntorna. När räntenivån normaliserades var vi bland de första som också betalade ränta på de nämnda kontona som är viktiga i vardagen. Nu när räntenivån har stigit igen är det motiverat att S-Prime också stiger”, säger Riikka Laine-Tolonen, vd för S-Banken.

Räntan på S-Kontot beräknas på dagssaldot separat varje dag. På så sätt får kunderna bättre ränteavkastning på sina pengar än på ett konto där räntan beräknas på det lägsta saldot en gång i månaden. Räntan på S-Kontot betalas in på kontot en gång om året i december.

Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Primeräntan ändrades var 15.6.2023.


Presskontakter:
S-Bankens kommunikation, tfn 010 767 9300010 767 9300, viestinta@s-pankki.fi