Gå direkt till innehållet

Mest investeringar i S-Banken-fonderna år 2022 – dessa fonder var de mest populära

2023-01-19

Investerarens år 2022 var fullt av överraskningar, och detta återspeglades också i finländarnas investeringsvilja. Mitt i den ekonomiska osäkerhet som de internationella kriserna gett upphov till litade finländarna dock på S-Banken-fonderna, som fick mest nettoanteckningar i Finland. Relativt sett ökade antalet ägare mest i fonder som investerar i alternativa investeringsobjekt.

Fonder som förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, som ingår i S-Banken-koncernen, lockade mest nettoanteckningar bland alla inhemska fondbolag i fjol. 

Det här framgår av Suomen Sijoitustutkimus statistik, enligt vilken S-Banken-placeringsfonderna och -specialplaceringsfonderna samlade in nettoanteckningar för 255,1 miljoner euro år 2022. Samtidigt sågs en tydlig nedgång på hela fondmarknaden och totalt inlöstes 4,4 miljarder euro in från fonder.

Under det stormiga året 2022 ökade det sammanlagda antalet fondinvesterare i alla inhemska fondbolag med omkring 79 000 andelsägare. Under samma period ökade antalet andelsägare i S-Banken-fonderna med omkring 21 000, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av marknadens totala tillväxt.

”Vi vill göra det möjligt i S-Banken för alla att få en lite mer välbärgad morgondag och därför är det vårt mål är att göra fondinvestering möjlig för alla. Jag är stolt och tacksam över att finländarna i svåra tider litar på kompetensen hos de yrkesutbildade som sköter våra fonder”, kommenterade Hanna Porkka, verkställande direktörens ställföreträdare vid S-Banken, statistiken.

Enligt Porkka var intresset för produkter som tillhandahålls av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning betydande år 2022 såväl bland Private Banking-kunder och institutionella kunder som konsumentkunder. Porkka, som gjort sin karriär på investeringsmarknaden, säger att hon förra året också hade lagt märke till att fler och fler människor nuförtiden vet att man vid investering måste vara långsiktig och tålmodig och inte skrämmas av tillfälliga marknadsnedgångar.

”När man investerar långsiktigt, märker man att en nedgång på marknaden också erbjuder möjligheter. Jag rekommenderar varmt regelbundna investeringar för alla. På det sättet diversifierar du också dina investeringar tidsmässigt, vilket är smart.”

De S-Banken-fonder som fick flest andelsägare 2022 är följande

  1. S-Banken Regenerativt Jordbruk +102 %
  2. S-Banken Global Private Assets +73 %
  3. S-Banken Kapitalförvaltning 50 +72 %
  4. S-Banken Passiv USA ESG Aktie 57 %
  5. S- Bank Banken Fastighet 50 %

De S-Banken-fonder som fick flest nettoteckningar 2022 är följande

  1. S-Banken Euro Statsobligation Ränta
  2. S-Banken Emerging Markets ESG Aktie
  3. S-Banken High Yield Europa ESG Ränta
  4. S-Banken Skog
  5. S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta

Uppgifterna bygger på Suomen Sijoitustutkimus Fondrapport-publikationer. Procenttalet beskriver förändringen i antalet andelsägare under 2022.

Mer information:
Hanna Porkka, verkställande direktörens ställföreträdare, S-Banken, tfn 010 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi

Så här börjar du spara

Fondsparande är ett enkelt sätt att spara. En professionell fondförvaltare svarar för investeringarna i den fond som fondförvaltaren förvaltar. Det finns många sätt att börja spara. Välj bland våra sparlösningar den sparform som passar dig bäst.

Köp fonder

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering