Gå direkt till innehållet

Enkäten avslöjar: Finländarna sköter helst ekonomin hemma, måndag är den populäraste dagen för bankärenden

2023-02-06

Finländarna sköter helst ekonomin hemma på webbanken eller i mobilappen, vilket framgår av den enkät som S-Banken låtit genomföra. Över 40 procent har fortfarande ett konto i den bank där de blev kunder som barn.

Den bästa tiden och platsen att besöka banken i Finland är det egna hemmet på måndagar. Så kan man något förenklat sammanfatta resultaten av den undersökning som S-Banken låtit Kantar genomföra.

I enkäten svarade 90 procent av svarspersonerna att de helst sköter sina bankärenden och sin ekonomi hemma. Det egna hemmet var det överlägset populäraste alternativet i alla åldersgrupper och gick tydligt om bland annat bankkontoret, där 14 procent av finländarna helst sköter bankärenden, samt arbetsplatsen eller skolan, där 13 procent helst sköter ärenden.

Av enkäten framgick att finländarna föredrar att sköta bankärenden på webbanken (74 procent) och i bankens mobilapp (60 procent). Resultatet är inte överraskande för S-Bankens träningschef Emilia Simola.

”Fungerande digitala tjänster är hörnstenen i en smidig hantering av bankärenden. Därför överensstämmer resultaten med de dagliga erfarenheterna. Till exempel på S-Banken uträttas största delen av alla bankärenden numera i digitala kanaler”, säger Simola.

Enligt enkäten anser finländarna att det viktiga i bankernas verksamhet framför allt är goda digitala tjänster, förmånliga priser och att alla tjänster som behövs finns tillgängliga på samma bank. Bankerna har mest att förbättra vad gäller tjänsternas förmånlighet: 44 procent av finländarna är inte beredda att betala något för konto, kort, webbankskoder och bankens mobilapp.

Undersökningen avslöjade också andra intressanta uppgifter om finländarnas bankärenden.

Enligt enkäten är måndag den populäraste dagen att sköta bankärenden. Även om största delen av finländarna inte kunde välja den veckodag då de helst sköter bankärenden, uppgav var tionde svarsperson att deras favorit är måndag. De övriga veckodagarna fick ett understöd på fem procent. Det kraftigaste stödet för måndagar fanns i Norra och Östra Finland.

”Måndagens popularitet kan i viss mån anses vara en överraskning. Många av oss kan dock säkert hålla med om att vardagen alltid börjar på måndagar och att man säkert också vill ordna upp ekonomin då”, säger Simola.

Enligt Simola är det också intressant att 42 procent av finländarna fortfarande har den bank där de öppnade ett konto som barn som sin huvudsakliga bank.

”När inflationen galopperar och kostnaderna stiger rekommenderar jag varmt att man stannar upp en stund kring sin egen ekonomi och tar reda på vilka alternativ det finns för att sköta små och stora ekonomiska ärenden. Vi på S-Banken är till för att alla ska ha möjlighet till en lite mer välbärgad morgondag. Vardagssparandet utgörs ofta av många bäckar små. Ett av våra sätt att hjälpa kunderna är att erbjuda konto, kort, webbankskoder och mobilapp gratis till alla ägarkunder i S-gruppen.”

Undersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av S-Banken. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 25.–30.11.2022. Enkäten besvarades av 1 018 finländare. Deltagargruppen representerar finländare i åldern 18–79 år.

Mer information:
Emilia Simola, träningschef, S-Banken, tfn 040 132 6494, emilia.simola@s-pankki.fi

Mer information om undersökningen (PDF på finska)

S-Banken ordnar webbinariet ”Vad kan S-Banken erbjuda åt mig” den 14 februari 2023 klockan 16–17. I webbinariet ges information om vilken bank S-Banken är, hur kunden enkelt kan sköta sin ekonomi och vad finländare förväntar sig av en bank.