Gå direkt till innehållet

Vi skickar meddelanden till våra kunder om ändringar i räntemarginalerna på S-Banken Visa Credit – de dagliga banktjänsterna är avgiftsfria även framöver

2022-03-08

Under mars skickar vi till alla som ändringarna gäller ett personligt meddelande, antingen på webbanken eller per brev, om ändringarna i räntemarginalerna på Visa Credit som beviljas av S-Banken. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2022.

Vi skickar dessutom en separat notis per e-post eller sms om meddelanden som inkommit på webbanken. Vi ber dock aldrig kunder uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon.

Ändringarna påverkar inte de avgiftsfria dagliga banktjänsterna. Hos oss får ägarkunderna och deras familjemedlemmar även i fortsättningen konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil gratis.

Läs mer om ändringar i räntemarginalerna på S-Banken Visa Credit