Gå direkt till innehållet

Undersökning: S-Banken har finansbranschens starkaste anseende

2022-04-01

De högsta uppskattningarna fick S-Banken i delområdena ekonomi, produkter och tjänster samt som arbetsgivare.

S-Banken är det mest ansedda bolaget inom finansbranschen i Finland. Uppgiften framgår av T-Medias undersökning Finanssialan Luottamus&Maine 2021.

Enligt T-Media hade S-Banken det bästa anseendet bland de 26 aktörer inom finansbranschen som bedömdes i den här enkäten. På skalan 1–5 fick S-Banken betyget 3,80 för anseende.

De högsta uppskattningarna fick S-Banken i delområdena ekonomi, produkter och tjänster samt som arbetsgivare. I alla dessa överskred betyget helhetsbetyget för anseende.

“I Finland förtjänas anseendet genom gärningar. Därför är jag särskilt stolt och tacksam för dessa resultat. Jag lovar att vi kommer att arbeta för att förtjäna förtroendet även i fortsättningen”, säger S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula.

I T-Medias undersökning deltog sammanlagt 4 938 finländare, som gav totalt 6 351 organisationsbedömningar under perioden 9.12.2021–4.1.2022. Samplet har viktats så att det representerar befolkningen enligt kön, ålder och bostadsområde. Hela materialets statistiska felmarginal är högst cirka 1,39 procentenheter i vardera riktningen.

Läs mer om undersökningen Finanssialan Luottamus&Maine 2021