Gå direkt till innehållet

Stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond ändras 7.10.2022

2022-09-07

De inlösentidpunkter som fastställs i 8 § i stadgarna för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond har preciserats. Ändringen påverkar inte fondens verksamhet.

S-Banken Fondbolag Ab:s styrelse fattade beslut om ändringen av stadgarna den 25 augusti 2022. De ändrade stadgarna träder i kraft den 7 oktober 2022. Ändringen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondens nya stadgar finns bifogade detta meddelande och på vår webbplats på s-banken.fi/fonder.

 

S-BANKEN FONDBOLAG AB

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

Stadgar för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond fr.o.m. 7.10.2022 (PDF 118kt)