Gå direkt till innehållet

S-Biili för in kundrelationen och S-Bankens tjänster på mindre orter

2022-02-17

Kundrelationens och S-Bankens ambulerande servicebil, S-Biili, för in banktjänster och ägarkundstjänster på mindre orter, närmare kunderna. De första bilarna startar i mitten av februari och ambulerar i Osuuskauppa PeeÄssäs område i Norra Savolax och i början av april i Osuuskauppa Keskimaas område i Mellersta Finland.

S-Banken och S-gruppen vill bidra till att det ska gå ännu lättare att sköta bankärenden och ägarkundsärenden. Därför kommer de att tillhandahålla tjänster även på mindre orter via en ambulerande servicebil. S-Biili ger kunderna service i samma ärenden som de som kan skötas på Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkterna på S-gruppens verksamhetsställen. I servicebilen kan en kund till exempel bli ägarkund och sköta dagliga bankärenden, såsom öppna ett konto och webbankskoder samt ansöka om bankkort eller kreditkort.

Av säkerhetsskäl behandlas kontanter inte i S-Biili. Kunderna ombes dock ta ut och sätta in pengar i butikskassorna inom S-gruppen.

”Vi på S-Banken utvecklar kontinuerligt våra e-tjänster, och i S-mobil går det enklast att sköta sin ekonomi. Samtidigt vill vi också möjliggöra alternativa sätt för våra ägarkunder att sköta ekonomi. I S-Biili kan våra kunder på så sätt också begära hjälp till exempel med att använda S-mobil”, säger Markus Lahtinen, försäljningsdirektör på S-Banken.

Först införs S-Biili-bilarna i Osuuskauppa PeeÄssäs område i Norra Savolax och i Osuuskauppa Keskimaas område i Mellersta Finland.

”I vår ska vi med tanke på fortsättningen samla erfarenhet och kundrespons på hur servicebilarna har fungerat”, säger Minna Ojala med ansvar för ägarkundskonceptet på SOK Asiakkuus.

På Osuuskauppa Keskimaa börjar servicebilen ambulera i början av april.

”Vi är glada över att vi kan erbjuda personlig service även till de ägarkunder hos Keskimaa som till exempel på grund av långa avstånd inte har möjlighet att sköta ärenden på Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkter. I april startar vi S-Biilis turné från Konnevesi, Petäjävesi och Karstula. Sedan fortsätter vi till drygt 20 orter i Mellersta Finland”, säger Niko Toivanen, ekonomidirektör på Osuuskauppa Keskimaa.

S-Biili-bilarna ambulerar enligt en tidtabell som offentliggörs separat, och parkerar alltid på lokala S-markets eller Sales gård.

 

Mer information:

Niko Toivanen, ekonomidirektör, Osuuskauppa Keskimaa, telefon 040 523 9131, niko.toivanen@sok.fi
Reetta Innilä, kundrelationschef, Osuuskauppa PeeÄssä, telefon 044 719 7565, reetta.innila@sok.fi
Markus Lahtinen, försäljningsdirektör, S-Banken, telefon 040 22 00 178, markus.lahtinen@s-pankki.fi
Minna Ojala, affärsansvarig för ägarkundskonceptet, SOK Asiakkuus, minna.ojala@sok.fi


Mer information: s-biili.fi