Gå direkt till innehållet

S-Bankens lånestatistik: Bostadsköparna blev mer försiktiga i början av året – många planerar ändå att köpa bostad inom en nära framtid

2022-05-13

Utifrån de låneansökningar som kommit in till S-Banken ansöker bostadsköparna om något större lånebelopp än för ett år sedan. Osäkerheterna i början av året märks som en nedgång i antalet ansökningar. Något fler har ansökt om amorteringsfrihet än i fjol, men vi är fortfarande långt ifrån antalet under coronavåren 2020.

”Osäkerheten till följd av kriget i Ukraina, oron för en uppgång i räntorna och den allmänna prisnivån, det vill säga inflationen, avspeglas också tydligt på bostadsmarknaden”, säger Päivi Huttunen, låneutvecklingschef på S-Banken.

Enligt Huttunen blev bostadsköparna mer försiktiga i början av året. På S-Banken har detta märkts i antalet ansökningar om bostadslån. I januari–april kom det in cirka 10 procent färre ansökningar än för ett år sedan. Jämfört med motsvarande period 2020 är antalet ansökningar ändå 37 procent fler.

Även i antalet ansökningar om stuglån märktes en tydlig nedgång i början av året jämfört med 2021. Jämfört med coronavåren 2020 var antalet ansökningar om stuglån ändå betydligt fler.

”Den sjunkande trenden i antalet ansökningar om både bostads- och stuglån beror också på att antalet intressanta objekt har minskat på tillväxtorter och vissa andra orter. Till exempel på de populäraste stugorterna gjordes många stugköp under pandemin, och därför är det så klart färre objekt som nu är till salu”, säger Huttunen.

De ansökta lånebeloppen har ökat under pandemin

Även om antalet ansökningar har minskat något, har bostadsköparna ansökt om större lån.

”De genomsnittliga ansökta beloppen har varit större än under tidigare år, vad gäller både bostadslån och stuglån. Under pandemin var det många som satsade mer på boende, till exempel genom att köpa en större eller mer välutrustad bostad eller fritidsbostad än tidigare. Konkurrensen om de populäraste objekten ökade också”, säger Huttunen.

Enligt Statistikcentralens färskaste statistik har finländarnas avsikter att köpa bostad varit ganska oförändrade, med tanke på att den allmänna osäkerheten har ökat. Av finländarna tänker 14 procent köpa en bostad eller bygga ett hus under de kommande 12 månaderna.

Päivi Huttunen påminner om att det lönar sig att utgå från egna behov och önskningar vid köp av bostad.

”När man överväger ett bostadsköp är det viktigt att lånebeloppet och månadsamorteringen är rätt dimensionerade, så att det också lämnar pengar över för annat. Man kan skydda sig mot höjda räntor till exempel genom att välja fast ränta på sitt bostadslån eller genom att regelbundet investera i en fond, vilket ökar den ekonomiska bufferten”, säger Huttunen.

Antalet begäranden om amorteringsfrihet har legat på en måttlig nivå

Antalet begäranden om amorteringsfrihet för bostadslån ökade med tre procent i januari–april jämfört våren 2021. Trots det är vi fortfarande långt ifrån antalet under coronavåren 2020.

”Det märks att människor är försiktiga angående låneansökningar, men eftersom det är så få som har ansökt om amorteringsfrihet, kan detta ändå tolkas som att folk har relativt stort förtroende för sin ekonomiska situation”, säger Päivi Huttunen.

Uppgifterna om S-Bankens lån grundar sig på ansökningar om lån med säkerhet som kommit in till S-Banken under 1.1.2020–30.4.2022. Uppgifter om enskilda kunder kan inte identifieras i statistiken.

Uppgifterna om avsikter att köpa bostad grundar sig på Statistikcentralens statistik Konsumenternas förtroende, som besvarades av 1 009 personer som bor i Finland under 1–18 april. Statistiken Konsumenternas förtroende beskriver konsumenternas uppskattningar om och förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt konsumenternas avsikter att göra anskaffningar, spara och ta lån. Uppgifterna samlas in genom webb- och telefonenkäter och publiceras varje månad.

 

Mer information:

Päivi Huttunen, låneutvecklingschef, S-Banken, tfn 045 152 0766, paivi.huttunen@s-pankki.fi