Gå direkt till innehållet

S-Bankens kortstatistik: Finländare har rest aktivt i hemlandet – inköpen på bensinstationer har ökat med närmare 30 procent

2022-01-26

Ett allt svårare coronaläge i december ledde inte till en nedgång i den totala användningen av S-Bankens kort, men det fanns en del skillnader mellan olika branscher. Den mest betydande nedgången skedde i kortköpen i flygbolag och resebyråer. Antalet inrikesresor var emellertid stort i fjol. Bristen på utländska turister återspeglades på Sokos Hotellen.

Räknat i eurobelopp var användningen av S-Bankens S-Förmånskort Visa större under 2021 än under 2020. Det innebär att finländarnas konsumtion har ökat. Mellan december 2021 och december 2020 var ökningen i kortköpen 17 procent.

”År 2021 använde finländarna mer pengar än tidigare, till exempel på resorna i hemlandet. Detta återspeglas som en stark ökning i användningen av kort vid köp av bränsle och bensinstationstjänster. År 2021 var ökningen närmare 30 procent jämfört med 2020 och 20 procent jämfört med 2019. Användningen av taxitjänsterna och kollektivtrafiken ökade också jämfört med året innan”, säger Marketta Lundell, produktgruppchef för kort på S-Banken.

Det finns dock stora skillnader mellan olika branscher. Under hela 2021 var antalet utrikesresor obetydligt sett till hur litet antalet kortköp i flygbolag och resebyråer var jämfört med 2019.

”I höstas skedde en kraftig ökning i antalet kortbetalningar till flygbolag och resebyråer. Den varade till december då antalet sjönk dramatiskt i och med en ny coronavåg. Antalet betalningar minskade med närmare 45 procent jämfört med november”, säger Lundell.

Utifrån S-Bankens kortstatistik ökade finländarnas kortanvändning vid motionstjänster, såsom gym och skidcenter, med mer än 20 procent i november–december jämfört med 2019.

”Trots att många motionsanläggningar stängdes i slutet av december på grund av restriktioner, återspeglades detta ännu inte i antalet kortköp. I slutet av året besökte finländarna också mer aktivt sportbutiker, vilket troligen åtminstone delvis beror på ett vintrigt väder.”

Internetköpen ökade med 40 procent i fjol

Coronatiden har bidragit till att öka finländarnas aktivitet att köpa på internet, och därför ökade internetköpen med 40 procent under 2021. 

”I alla åldersgrupper ökade internetköpen avsevärt. År 2021 ökade internetköpen till exempel bland dem som fyllt 65 år med 34 procent jämfört med året innan. Användningen av pengar i webbutiker var störst i åldersgruppen 36–50 år, medan internetköpens andel av alla inköp var störst bland 18–25-åringar”, säger Lundell.

Livligare på Sokos Hotellen än året innan

Mellan den 23 december 2021 och den 2 januari 2022 ökade logiförsäljningen med cirka 50 procent jämfört med året innan. På grund av bristen på utländska turister är siffran betydligt mindre än under 2019.

”Finländarna övernattade på våra hotell på olika orter i Finland och njöt av aktiviteterna i hemlandet. Vi fick också en del gäster från andra länder, framför allt i Rovaniemi, trots att antalet internationella turister på fritidsresa fortfarande är litet jämfört med de tidigare åren”, säger Nina Nieminen, kommersiell direktör för SOK resebransch- och bespisningsverksamhet.

Under jul- och nyårshelgen var Original Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi nära polcirkeln, Break Sokos Hotel Levi och Radisson Blu Plaza S-gruppens mest populära hotell.

S-Bankens kortstatistik januari 2022 (PDF)

 

Uppgifterna om kortanvändningen grundar sig på betalningar med S-Bankens S-Förmånskort Visa 1.1.2019–31.12.2021. S-Banken publicerar statistik per kvartal. Uppgifter om enskilda användare kan inte identifieras i statistiken. S-Bankens kunder använder 2,6 miljoner S-Förmånskort Visa och vart tionde inköp med ett finländskt bankkort betalas med S-Bankens kort. Produktgrupperna har sammanställts utifrån korttransaktionernas MCC-koder (Merchant Category Code).

 

Mer information:

S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi