Gå direkt till innehållet

S-Banken stöder barns välbefinnande även denna jul

2022-12-08

Över 110 000 barn i Finland lever i mindre bemedlade familjer. På grund av det försämrade ekonomiska läget är situationen särskilt svår i många familjer denna jul.

Barn i mindre bemedlade familjer behöver stöd. S-Bankens Förmögenhetsförvaltning donerar de pengar som reserverats för julhälsningar till Rädda Barnen rf:s julinsamling.

De insamlade medlen används bland annat till att stödja barns studier och fritidsintressen, dela ut presentkort på livsmedel, erbjuda familjer stödpersoner, anordna samtalsstöd för barn och unga samt till att stödja familjer i Finland som flytt undan kriget i Ukraina.

”Barn som lever under svåra förhållanden behöver stöd, och på S-Banken har vi understött Rädda Barnen rf:s verksamhet redan i flera år. En av de centrala värderingar som styr vår verksamhet är att ta ansvar för miljön och människorna”, säger Hanna Porkka, tf. verkställande direktör på S-Banken.

Förmögenhetsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla kapitalförvaltningstjänster, hantera kundrelationer och utveckla affärsverksamheten inom S-Banken-koncernen. Affärsverksamheten tillhandahåller spar- och investeringstjänster för privatkunder, private banking-tjänster och tjänster för institutionella investerare.

Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och religiöst obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt barn som lever i svåra förhållanden. Vi strävar efter att främja genomförandet av barnets rättigheter i Finland och i världen.