Gå direkt till innehållet

S-Banken igen en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

2022-11-30

S-Banken har fått ett erkännande som en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. Erkännandet beviljas varje år till företag som är exceptionellt framgångsrika i personalundersökningar. Det är andra året i rad som S-Banken har fått erkännandet.

Eezy Flow, som utför personalundersökningar, har beviljat S-Banken ett erkännande som en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland.

Eezy Flow genomför årligen personalundersökningen PeoplePower för hundratals organisationer i Finland, och enkäten besvaras av mer än 150 000 personer varje år. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser beviljas organisationer som uppnår exceptionellt goda resultat i undersökningen.

I personalundersökningen 2022 var indextalet för arbetstillfredsställelse, som baserar sig på nyckelfrågorna i enkäten, 74,6 (på skalan 0–100). Resultatet är det näst bästa i S-Bankens mäthistorik och betydligt högre än expertnormen i Finland. Enkäten besvarades av 95 procent av bankens personal.

Styrkorna för S-Banken, som fyllde 15 år i oktober, visade sig vara nära ledning och ett bra arbetsklimat, liksom under tidigare år.  I undersökningen låg tillräcklig feedback, möjlighet att delta och göra initiativ samt iakttagandet av S-Bankens värden och principer i vardagen på en bättre nivå än normalt vad gäller enskilda frågor.

”Det är glädjande att personalundersökningens resultat hållit sig på en mycket god nivå. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och vårt mål är att vara en utmärkt arbetsplats för både nuvarande och nya medarbetare. Därför vill jag också tacka hela vår personal för att de svarade på enkäten”, säger Merja Reinilä, personaldirektör vid S-Banken.

I år undersöktes också personalens erfarenhet av psykologisk säkerhet för första gången i undersökningen, och resultaten var mycket goda också på detta delområde.

”I en psykologiskt säker miljö litar medarbetarna på varandra och kan öppet framföra sina idéer och frågor, och de behöver inte vara rädda för hur andra reagerar på dem. Detta är kritiskt med tanke på lärande och verksamhetsutveckling”, säger Reinilä.

Enligt Reinilä avspeglar resultaten också engagemanget hos S-Bankens personal, vilket har konstaterats öka en organisations möjligheter till framgång.

”En engagerad personal upplever sitt arbete som meningsfullt och organisationens mål värda att eftersträvas, vilket också möjliggör en bättre kundupplevelse.”

Namnen på alla vinnare och företag som beviljats erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2022 offentliggörs i början av 2023 på innostavimmat.fi.

Läs mer om S-Banken som arbetsplats

Mer information:
Merja Reinilä, personaldirektör, tfn 050 516 7044, merja.reinila@s-pankki.fi