Gå direkt till innehållet

S-Banken höjer sin primeränta 8.11.2022

2022-10-26

S-Banken höjer S-Primeräntan med 0,5 procentenheter till 1,0 procent. Den nya räntan börjar gälla 8.11.2022. Beslutet beror på stigningen i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och begränsade typer av lån. Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Primeräntan ändrades 1.10.2022.

Mer information: Eero Saloranta, direktör, Treasury och företagskunder, tfn 010 767 9375