Gå direkt till innehållet

S-Banken höjer sin primeränta 1.10.2022

2022-09-15

S-Banken höjer S-Primeräntan med 0,25 procentenheter till 0,50 procent. Den nya räntan börjar gälla 1.10.2022. Beslutet beror på stigningen i marknadsräntorna.

S-Prime är S-Bankens egen referensränta som används som referensränta för insättningar och lån. Ändringen föranleder inga åtgärder av S-Bankens kunder. Förra gången S-Primeräntan ändrades i november 2020.

 

Mer information: Eero Saloranta, direktör, Treasury och företagskunder, tfn 010 767 9375