Gå direkt till innehållet

S-Banken Fondbolag Ab:s fonderna marknadsförs inte längre i Norge och Estland

2022-11-10

Från och med den 10 november 2022 slutar S-Banken Fondbolag Ab (S-Banken Fondbolag) marknadsföra S-Banken Brands Aktie Placeringsfond, S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond, S-Banken Emerging Markets Ränta Placeringsfond och S-Banken Frontiermarknader Aktie Placeringsfond i Norge och S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond i Estland. Den 22 september 2022 fattade S-Banken Fondbolags styrelse ett beslut om upphörande med att marknadsföra ovannämnda fonder.

Med anledning av beslutet erbjuder sig S-Banken Fondbolag att lösa in andelarna i fonderna från alla andelsägare som är bosatta i Norge eller Estland. Inlösenerbjudandet gäller mellan den 10 november 2022 och den 22 december 2022. Inga avgifter tas ut för inlösen som sker medan erbjudandet gäller. Andelsägaren står emellertid för de skattepåföljder som orsakas av inlösen.

Andelsägaren kan godta inlösenerbjudandet genom att lämna in ett inlösenuppdrag medan erbjudandet gäller. Till andelsägarna har vi skickat ett brev med närmare instruktioner om inlämnande av inlösenuppdrag. Eventuella inlösenuppdrag kommer att genomföras inom den tidsram som anges i fondens stadgar.

Efter den 10 november 2022 kan de andelsägare som är bosatta i Norge eller Estland inte göra nya teckningar i S-Banken Fondbolags fonder ovan. Om fondandelarna inte löses in förrän marknadsföringen upphör, kommer fondandelsägarna fortfarande att äga de fondandelar som de förvärvat före den 10 november 2022.

Mer information om inlösenerbjudandet lämnas av S-Banken Fondbolag, S-Bankens telefontjänst för sparande och investeringar på 010 76 5810 (må–fr klockan 9–16), 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut.

 

S-BANKEN FONDBOLAG AB

Styrelsen

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors