Gå direkt till innehållet

S-Banken bidrar till att säkerställa att elen räcker till i Finland

2022-12-12

S-Banken deltar i Stödförfarandet för elsystemet, som Finlands stamnätsbolag Fingrid anordnar under vintersäsongen 2022–2023.

Stödförfarandet för elsystemet är en del av en verksamhetsplan, vars mål är att undvika att elbolagen tvingas genomföra elavbrott, vilket skulle medföra att fastigheter tillfälligt är helt utan el.

”Vår medverkan i förfarandet möjliggörs genom förbrukningsflexibilitet i de fastigheter vi förvaltar, som införs om situationen så kräver”, säger Aarne Markkula, verkställande direktör för S-Bank Fastigheter Ab.

S-Bank Fastigheter ingår i S-Banken-koncernen och tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning för sina kunder.

”Som en ansvarig aktör vill vi göra vad vi kan i energispartalkot, eftersom det är svåra tider just nu. Den rådande energikrisen berör oss alla och därför utmanar vi såväl våra kunder som alla branschaktörer att delta i talkot.”

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. S-Banken Fondbolag Ab förvaltar nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I slutet av september ägde fonderna sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 38 affärsfastigheter, en areal på 326 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 32 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt uppgår den förvaltade fastighetsförmögenheten till cirka 2,2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 34 000 andelsägare.

Även S-gruppen deltar i Fingrids frivilliga förfarande. S-gruppen har förbundit sig att vara flexibel i sin elförbrukning under effekttoppar.