Gå direkt till innehållet

Rapporterna om förmögenhetsförvaltning och fonder för 2021 har publicerats

2022-04-04

Rapporterna för 2021 om hållbarhetsarbetet och investeringsverksamheten i de fonder och investeringsportföljer som S-Banken förvaltar har publicerats.

Aktiefonder som förvaltas av bolag inom S-Banken-koncernen röstade under 2021 vid över 70 bolagsstämmor, av vilka nästan hälften var utländska. Under året inledde fonderna dessutom direkt bolagspåverkan på fem nya bolag. Inom Fastighetskapitalförvaltningen bereddes ett övergripande program för samhällsansvar för alla fastighetsinvesteringar. Programmet innehåller åtgärder inom miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Bland annat dessa uppgifter framgår ur S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport för 2021 (PDF, på finska) som har publicerats i dag. Rapporten innehåller information om hur ansvarsaspekten avspeglades i numerisk form och i form av åtgärder i de fonder och fastighetsportföljer som förvaltades av S-Banken i fjol.

I fråga om fondernas investeringsverksamhet erbjuds däremot mer information i fondernas årsberättelse. År 2021 ökade antalet andelsägare i S-Bankens fonder med 71 000 till cirka 340 000 andelsägare. Nettoteckningarna i fonderna uppgick till 317,1 miljoner euro, medan nettoteckningarna året innan var 119,2 miljoner euro.

Höjdpunkter under 2021:

  • den förvaltade fastighetsförmögenheten steg till över 2,1 miljarder euro
  • fondkapitalet i fonderna Ansvar Plus steg till 1,0 miljard euro
  • 3 fonder började använda jämförelseindex enligt Parisavtalet
  • den första fonden i Norden som placerar i regenerativt jordbruk lanserades på marknaden

Fonders årsberättelse 2021 (PDF, 4,2 MB)

Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport 2021 (på finska, PDF, 6,3 MB)