Gå direkt till innehållet

Räntemarginalerna på S-Banken Visa Credit kort med kreditfunktion ändras den 1 juni 2022 – ändringen påverkar inte det vanliga S-Förmånskortet Visa Debit-betalkort eller S-Förmånskortet Kontantkort

2022-05-20

I början av mars berättade vi att vi kommer att ändra räntemarginalerna på Visa Credit från den 1 juni 2022. Ändringarna gäller S-Förmånskort Visa Credit, S-Banken Visa Credit och FIM Visa Credit. Till övriga delar förblir priserna och villkoren för korten oförändrade.

Ändringen påverkar inte de dagliga banktjänsterna inte heller S-Förmånskortet Kontantkort med vilket det går att samla Bonus eller det S-Förmånskortet Visa Debit-betalkort, som ägarkunderna i S-gruppen även framöver får utan månads- och årsavgifter.

Under mars har vi skickat ett personligt meddelande, antingen på webbanken eller per brev till alla våra kunder som ändringarna gäller.

Läs mer om ändringar i räntemarginalerna på S-Banken Visa Credit

Ändringen gäller endast kort med kreditfunktion, som kan identifieras av texten "Credit" tryckt på kortets fram eller baksida