Gå direkt till innehållet

Lånespecifika villkoren och grundprospektet för masskuldebrevslånet Inflationsvinnare har kompletterats

2022-02-04

De lånespecifika villkoren och grundprospektet har kompletterats för masskuldebrevslånet Inflationsvinnare som S-Banken erbjudit till allmänheten i Finland under perioden från och med den 14 januari till den 4 februari 2022.

Placerarens rättigheter vid komplettering av grundprospektet framgår på sidan 20 i marknadsföringsmaterialet för masskuldebrevet.

De kompletterade lånespecifika villkoren och grundprospektet finns på produktsidan (på finska).

För ytterligare information vänligen kontakta din privatbankir.