Gå direkt till innehållet

Jari Heinonen och Aija Kosonen till S-Bankens fastighetskapitalförvaltning

2022-03-29

S-Banken stärker sin kapitalförvaltning ytterligare. Till följd av de nya rekryteringarna ökar antalet ansvariga experter för kapitalförvaltningen till 23. S-Banken förvaltar en fastighetsförmögenhet på mer än två miljarder euro.

I mars började diplomingenjör Jari Heinonen som direktör för fastighetsutveckling på S-Bank Fastigheter Ab, som tillhandahåller fastighetsledningstjänster. Heinonen ansvarar för utvecklingen av nya fastighetsinvesteringsobjekt och höjningen av värdet för de befintliga, av bolaget förvaltade fastigheterna genom att utveckla dem. Heinonen har mer än 20 års erfarenhet av fastighets- och byggverksamhet. Innan Heinonen övergick till S-Banken ansvarade han för fastighetsutvecklingen på Technopolis Oy.

Tradenom Aija Kosonen började i sin tur som asset manager på S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond i februari. I sitt tidigare arbete på Technopolis var Kosonen kundchef på Aviapolis-campus i Vanda.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. Vid årsskiftet förvaltade S-Banken-koncernbolagen S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab sju fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, fastigheter och tomter. Fonderna äger sammanlagt mer än 2 700 bostäder, 64 affärsfastigheter, en areal på 507 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden på mer än 27 000 hektar och 185 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Banken Fastigheter förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,1 miljarder euro.