Gå direkt till innehållet

Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport för första halvåret 2022 har publicerats

2022-09-07

Rapport om hållbarhetsarbetet och ansvarsaspekten i investeringsverksamheten inom S-Bankens förmögenhetsförvaltning under första halvåret 2022 har kommit ut.

Detta år har varit en exceptionell period, särskilt på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. På grund av kriget har debatterna inte enbart handlat om investeringar i försvars- och vapenindustrin utan även om det ökade behovet av grön omställning inom energisektorn i och med att Europa har drabbats av en ny slags energikris.

Eftersom ansvarsfulla investeringar utgör en väsentlig del av våra investeringsbeslut, har vi också i år bidragit till företagens hållbarhetsåtgärder på många olika sätt, bland annat genom att delta i 133 bolagsstämmor och rösta i mer än 2 000 ärendepunkter. När det gäller påverkansinvesteringar har specialplaceringsfonden S-Banken Regenerativt Jordbruk och specialplaceringsfonden S-Pankki Vaikuttavuus I Ky med fokus på objekt som främjar socialt välbefinnande, hälsa och försörjningskvot fått en bra start i verksamheten. Fonderna lanserades i slutet av 2021.

Bland annat dessa uppgifter framgår av S-Bankens senaste hållbarhetsrapport, Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport (på finska, pdf) för första halvåret 2022. Rapporten innehåller information om hur ansvarsaspekten avspeglades i numerisk form och i form av åtgärder i de fonder som förvaltades av S-Banken i början av året.


Förmögenhetsförvaltnings hållbarhetsrapport 2022 (på finska, pdf, 5,0 Mb)