Gå direkt till innehållet

Fonders halvårsrapport för 2022 har publicerats

2022-08-16

Grundpelarna för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning och verksamheten i S-Bankens fonder är oförändrade.

Under det första halvåret var nettoteckningarna i S-Bankens fonder 78,0 miljoner euro, medan de året innan var 179,4 miljoner euro. Utvecklingen för nettoteckningarna i S-Bankens fonder var emellertid klart bättre än medianen för fondbolagen. Vid en jämförelse av 24 fondbolag fick S-Banken Fondbolag Ab tredje flest nettoteckningar under det första halvåret. På hela marknaden minskade nettoteckningarna med minus 3 176,3 miljoner euro, medan motsvarande siffra året innan var plus 6 888,2 miljoner euro.

Våra fonder lockade fortfarande även nya investerare. Antalet andelsägare i S-Bankens fonder steg till cirka 353 000 från cirka 309 000 året innan. På hela marknaden i Finland ökade antalet andelsägare till cirka 4,0 miljoner, jämfört med 3,7 miljoner andelsägare året innan.

Läs Fonders halvårsrapport 2022 (PDF, 1,3 MB)