Gå direkt till innehållet

Fondernas avkastningsandelar för 2021

2022-03-16

Avkastningen på fondernas avkastningsandelar betalas onsdagen den 23 mars 2022. Avkastning betalas på placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas avkastningsandelar.

 

S-Banken fonder förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, vars ordinarie bolagsstämma har beslutat hur mycket avkastning som ska betalas på fondernas avkastningsandelar för 2021. Största delen av fondinvesteringarna görs i tillväxtandelar. På tillväxtandelarna betalas ingen separat avkastning, utan den årliga avkastningen läggs direkt till fondandelens värde. Detta innebär att avkastningen av din tillväxtandel realiseras först när du säljer den.

Avkastningen för 2021 betalas enligt följande:

 Fondens andelsserie

Avkastning 31.12.2021

Avkastning/andel

S-Banken Räntekapitalförvaltning A Avk

2,00 %

0,18

S-Banken Fastighet A 

3,70 %

3,751349

S-Banken Fastighet B 

3,70 %

3,852359

S-Banken Fastighet C 

3,70 %

4,051306

S-Banken Tomt A

2,84 %

2,937321

S-Banken Tomt B 

2,84 %

3,035097

S-Banken Tomt C 

2,84 %

3,073634

S-Banken Kapitalförvaltning 30 A Avk

3,00 %

0,34

S-Banken Bostad A

0,45 %

0,076518

S-Banken Bostad C

0,45 %

0,082099

S-Banken Bostad D

0,45 %

0,078181

 

S-Banken Skog Specialplaceringsfond eller S-Banken Regenerativt Jordbruk Specialplaceringsfond delar inte ut någon avkastning för 2021.

Avskiljningsdagen för fondernas avkastningsandelar är den 15 mars 2022. Om du har ägt avkastningsandelar och varit antecknad i fondens fondandelsregister den 14 mars 2022 betalas avkastning på dina avkastningsandelar. På avkastningen verkställs förskottsinnehållning för fysiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar.

Avkastningen på avkastningsandelarna betalas till ditt bankkonto och inga åtgärder krävs från din sida. Om du inte särskilt har valt att du vill ha avkastningen av avkastningsandelarna i S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond på ditt bankkonto, tecknas nya andelar i fonden enligt värdet den 31 mars 2022, då värdet har fastställts.