Gå direkt till innehållet

En kontorsbyggnad som förvaltades av S-Bank Fastigheter såldes i Böle i Helsingfors

2022-09-08

Kontorsbyggnaden Pasilan Visio i Helsingfors har sålts från försäkringsbolaget Fennias fastighetsinvesteringsportfölj, som förvaltas av S-Bank Fastigheter. Köparna är två nordiska fastighetsfonder som förvaltas av Swiss Life Asset Managers Nordic. 

Kontorsbyggnaden Pasilan Visio i Helsingfors har sålts från en fastighetsinvesteringsportfölj som förvaltas av S-Bank Fastigheter Ab, som ingår i S-Banken-koncernen, till två fastighetsfonder som förvaltas av Swiss Life Asset Managers Nordic.

”Vi är nöjda med affären och med att Pasilan Visio nu har fått nästa professionell ägare, Swiss Life. Försäljningen av byggnaden är förenlig med strategin för portföljen och skapar nya investeringsmöjligheter”, säger Harri Oravainen, fastighetsinvesteringschef på S-Bank Fastigheter.

Pasilan Visio är ett kontorskomplex med många huvudkontor och centralt läge i Västra Böle. Visio är byggt 2008. Det omfattar två kontorsbyggnader på sex våningar och byggnaderna är kombinerade med varandra genom en rymlig entréhall. Fastigheten ägs av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och sedan 2017 är Danske Bank huvudhyresgäst.

”Vi är mycket glada över att vi har hittat en så intressant investeringsmöjlighet i Finland och mycket nöjda med förvärvet av Danske Banks huvudkontor i Finland. Vi kommer också framöver att söka fler fastigheter i Finland”, säger Martin Grimm Strømme, investeringschef på Swiss Life Asset Managers Nordic. I försäljningen var Asianajotoimisto Krogerus Oy juridisk rådgivare för Swiss Life.

S-Bank Fastigheter Ab förvaltar Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs fastighetsinvesteringsportföljer som stöd för Fennias investeringsorganisation. Portföljerna innehåller direkta fastighetsinvesteringar, delägda kollektiva fastighetsinvesteringar och indirekta fastighetsfondsinvesteringar. I försäljningen var CBRE Finland Oy kommersiell rådgivare och Borenius Asianajotoimisto Oy juridisk rådgivare.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. I mitten av året förvaltade S-Banken-koncernbolagen S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. Fonderna äger sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 37 affärsfastigheter, en areal på 326 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 31 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 32 000 andelsägare.

 

Kontaktperson

Harri Oravainen, fastighetinvesteringschef, S-Pankki Kiinteistöt Oy, 041 5393985, harri.oravainen@s-pankki.fi

 

 

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Fondbolag Ab har lagt ut portföljförvaltningen av dessa fonder på S-Banken Kapitalfonder Ab. S-Banken Abp förmedlar order till nämnda fonder.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering