Gå direkt till innehållet

Stadgarna för specialplaceringsfonderna FIM Skog, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt ändras 23 juli 2021

2021-06-22

Investeringsbegränsningarna i stadgarna för FIM Skog Specialplaceringsfond har uppdaterats. De viktigaste ändringarna hänför sig till att fondens investeringsuniversum breddas. I framtiden kan fonden investera mera i fastighetsvärdepapper för skogsfastigheter. Dessutom kan fonden i framtiden även investera i andelar i alternativa investeringsfonder i länder utanför EES. I fondens stadgar har det också gjorts små tekniska ändringar och preciseringar, som inte påverkar fondens verksamhet. Ändringarna gäller även S-Skogsfond, som är en andelsserie i FIM Skog Specialplaceringsfond.

I stadgarna för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond och S-Banken Tomt Specialplaceringsfond har också gjorts tekniska ändringar och preciseringar, som inte påverkar fondernas verksamhet.

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse fattade beslut om ändringarna i fondernas stadgar 29 april 2021. Stadgeändringarna träder i kraft 23 juli 2021 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Ändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondernas nya stadgar finns på vår webbplats.