Gå direkt till innehållet

Stadgarna för S-Banken Global Private Assets Specialplaceringsfond ändrades den 8 juli 2021

2021-07-12

Styrelsen för FIM Kapitalförvaltning Ab beslutade om tekniska ändringar i stadgarna för S-Banken Global Private Assets Specialplaceringsfond den 8 juli 2021.

I stadgarna har gjorts en teknisk ändring av definitionen av fondens värderingsdag. Efter ändringen överensstämmer definitionen av fondens värderingsdag med definitionen i den mottagarfond som är fondens investeringsobjekt. Ändringen påverkar inte fondandelens värde, antalet andelar som andelsägarna får eller fondens verksamhet. Ändringarna trädde i kraft den 8 juli 2021 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Stadgeändringarna påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonderna. Fondens nya stadgar finns på vår webbplats.