Gå direkt till innehållet
Banktjänsterna i S-mobil, webbanken och identifieringen i S-mobil är tillfälligt ur bruk natten mellan onsdag och torsdag kl. 23–7. Vi beklagar avbrottet i tjänsterna.

S-Bankens resultat för april–juni nästan tre gånger större jämfört med året innan

2021-07-12

S-Banken publicerar förhandsinformation om resultatet för andra kvartalet och första halvåret. Samtidigt höjer S-Banken utsikterna för 2021.

S-Banken publicerar förhandsinformation om resultatet för april–juni och första halvåret.
Rörelsevinsten för andra kvartalet uppskattas vara 7,7 miljoner euro (2,7). Jämfört med året innan är rörelsevinsten närmare tre gånger större. Rörelsevinsten för hela första halvåret uppskattas vara 14,2 miljoner euro (6,6).

Siffrorna baserar sig på preliminära, oreviderade uppgifter. S-Banken publicerar halvårsöversikten 1.1–30.6.2021 torsdagen 29.7.2021.

S-Banken bedömer att den positiva resultatutvecklingen fortsätter under andra halvåret och höjer sina utsikter för 2021.

Enligt den nya uppskattningen kommer rörelsevinsten för 2021 att överstiga föregående års nivå. Enligt den tidigare uppskattningen förväntades rörelsevinsten för 2021 ligga på samma nivå som året innan. Trots de positiva utsikterna är den ekonomiska återhämtningen fortfarande osäker.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi