Gå direkt till innehållet

S-Bankens kortstatistik: Matköp på nätet har fyrdubblats på två år

2021-05-04

Enligt S-Bankens kortstatistik näthandlade finländarna från både matbutiker och restauranger i början av året över fyra gånger mer än under 2019, före covid-19-pandemin. Däremot har kontantuttagen minskat med nästan 30 procent jämfört med 2020. Trafikmängden vid ABC-stationerna tros öka inför sommaren.

Av S-Bankens kortstatistik i början av året framgår att näthandeln fortsätter att växa och erövrar nya branscher på grund av covid-19. S-Bankens kunder använder 2,4 miljoner S-Förmånskort Visa. Genom att undersöka statistik över användningen har S-Banken utrett förändringar i köpbeteende.

”Värdet på näthandeln med S-Bankens kort i början av året har ökat med nästan 25 procent jämfört med 2020. Nya branscher är till exempel matbutiker och restauranger, där näthandeln har mer än fyrdubblats på två år”, säger Marketta Lundell, S-Bankens produktgruppchef för kort.

I mars 2021 ökade nätköpen i matbutiker med S-Förmånskort Visa 4,4 gånger och nätköpen i restauranger med 4,7 gånger jämfört med mars 2019. De nya coronarestriktionerna som trädde i kraft i mars minskade tydligt kortanvändningen i vanliga restauranger. I mars var kortinköpen i restauranger nästan 50 procent mindre räknat i euro än under samma tid 2019. Restriktionerna märktes också som minskad användning av kollektivtrafik och taxi.

Kortbetalningarna till flygbolag och resebyråer är fortfarande cirka 90 procent mindre än normalt.

”Detta visar att osäkerheten fortfarande är stor kring utlandsresor”, säger Lundell.

Trots covid-19-pandemin har den totala användningen av S-Bankens kort i början av 2021 ökat med tre procent jämfört med 2020. I början av året inträffade ett uppsving i bland annat sportbutiker och butiker som fokuserar på inredning, byggande och renovering.

”Kortbetalningar i sportbutiker ökade med över 40 procent i januari jämfört med 2019. Det vackra utomhusvädret bidrog säkert till detta. Å andra sidan använde konsumenterna nästan en fjärdedel mer pengar för att inreda hemmet i början av året än för två år sedan.”

Kontantuttagen har däremot minskat ytterligare under pandemin.

”I början av året minskade kontantuttagen i automat med S-Bankens kort med nästan 30 procent jämfört med 2020”, säger Lundell.​

Trafikmängden har ökat sedan mars 

För att uppskatta bränsleförsäljningen följer ABC-kedjan varje vecka upp trafikmängden utifrån material från Trafikledsverkets automatiska trafikmätningsstationer. Statistiken visar att trafikmängden i januari–februari varierade och låg under nivån före covid-19-pandemin, men sjönk till årets hittills lägsta nivåer i mars på grund av de hårda restriktionerna. I april har siffrorna börjat öka tydligt jämfört med ifjol, men ligger trots det fortfarande betydligt under nivån 2019.

”I takt med att restriktionerna har lättat och restaurangnedstängningen upphört har trafikmängden börjat öka och har under de senaste veckorna varit nästan en och en halv gång så stor som ifjol. Jag tror att mängden kommer att öka ytterligare inför sommaren. Det är jättebra att vi åter kan erbjuda alla tjänster till våra kunder, som säkert har ett stort behov av att röra på sig efter en lång vinter”, säger Harri Tuomaala, direktör för ABC-kedjan.

Uppgifterna om kortanvändningen grundar sig på betalningar med S-Bankens S-Förmånskort Visa 1.1.2019–31.3.2021. S-Banken publicerar statistik per kvartal. Uppgifter om enskilda användare kan inte identifieras i statistiken. S-Bankens kunder använder 2,4 miljoner S-Förmånskort Visa och nästan vart tionde inköp med ett finländskt bankkort betalas med S-Bankens kort. Produktgrupperna har sammanställts utifrån korttransaktionernas MCC-koder (Merchant Category Code).

Trafikuppgifterna grundar sig på öppet material från Trafikledsverkets automatiska trafikmätningsstationer från perioden 1.1.2019–30.3.2021. Uppgifter om vägtrafik insamlas med hjälp av automatiska trafikmätningsstationer. En fordonsobservation görs då ett fordon passerar mätpunkten. Det finns cirka 500 aktiva automatiska trafikmätningsstationer i Finland för närvarande.

Mer information:
S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

S-Bankens kortstatistik april 2021 (PDF på finska)