Gå direkt till innehållet

S-Bankens kortstatistik: Coronaåret återspeglades i finländarnas vardag – e-handeln allt populärare

2021-01-20

Det exceptionella coronaåret 2020 påverkade finländarnas kortköp märkbart. Till följd av restriktionerna användes pengar mer än vanligt i matbutiker och för att inreda hemmet. E-handeln fortsatt att ytterligare öka i popularitet mot slutet av året. I synnerhet ökade antalet kortköp av digitala underhållningstjänster vid årsskiftet. Coronan återspeglades även märkbart på ABC-servicestationerna och i trafiken.

Av användningsstatistiken för S-Bankens S-Förmånskort Visa framgår det att coronan förändrade finländarnas vardag under 2020. Vårens coronarestriktioner minskade det belopp som användes i synnerhet för resor, i restauranger och för motionering. I april var totalbeloppet för kortköp 65 procent mindre i restauranger och till och med 67 procent mindre i kollektivtrafiken än under samma tid föregående år.

"Coronakrisen påverkade olika branscher på olika sätt. Till följd av restriktionerna minskade till exempel restaurangbesök och resande betydligt. Att tiden som tillbringas hemma ökade ledde till att kortköp i matbutiker och för att inreda hemmet ökade jämfört med föregående år", säger Marketta Lundell, S-Bankens produktgruppchef för kort.

I slutet av året såg man en topp i kortköp inom några mindre branscher. I november–december betalades över 30 procent fler köp i blomsteraffärer med S-Förmånskort Visa än året innan. Beloppet som användes för motionstjänster, såsom skidcenter, ökade även något i december efter att ha minskat hela hösten.

Sätt att betala och köpa förändras

Coronan påverkade även betalningssätten. Andelen kontaktlösa betalningar av köp med bankkort växte i genomsnitt med 10 procentenheter under 2020. För närvarande betalas nästan 70 procent av alla köp med bankkort med kontaktlös betalning. Webbutikernas popularitet har fortsatt att öka och i slutet av 2020 var antalet e-betalningar som gjordes med S-Bankens kort nästan 30 procent större än under föregående år. Antalet kortköp i digitala tjänster såsom Netflix ökade kraftigt mot slutet av året.

"Coronan har främjat försäljningen på nätet även inom många sådana branscher, där försäljningens andel inte tidigare har varit betydande. Till exempel flerdubblades e-handeln av mat i fjol och ökningen fortsätter säkert fortfarande", säger Lundell.

Trots coronan ökade beloppet i euro för det totala antalet köp med S-Bankens kort år 2020.

Coronan gav upphov till nya tjänster på servicestationer

Vårens coronarestriktioner tvingade även ABC-kedjan att tänka på nya verksamhetsmodeller, då restaurangverksamheten begränsades till enbart take away-försäljning.

"Vi tog mycket snabbt fram en tjänst där mat kan beställas och betalas i förskott med ABC-mobilapplikationen och beställningen levereras direkt till bilen", berättar Harri Tuomaala, direktör för ABC-kedjan.

Försäljningen av bränsle fortsatte utan avbrott trots restriktionerna. För att uppskatta åtgången följer ABC upp trafikvolymerna utifrån material från Trafikledsverkets automatiska trafikmätningsstationer. I trafikstatistiken framgår det att trafikvolymen i april 2020 på hela Finlands nivå var mer än 30 procent lägre jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående år.

"Under semestersäsongen i juli återgick trafiken till nivån för det föregående året i stora delar av Finland, men till exempel i sydöstra Finland var återgången långsammare på grund av den minskade trafiken till och från Ryssland. På hösten inträffade inget liknande ras i trafikvolymen som på våren, men i december var volymen fortfarande cirka 10 procent lägre än i fjol", berättar Tuomaala.

Uppgifter om användning av kort grundar sig på betalningar med S-Bankens S-Förmånskort Visa 1.1–31.12.2020. S-Banken publicerar statistik per kvartal. Uppgifter om enskilda användare kan inte identifieras i statistiken. S-Bankens kunder använder 2,4 miljoner S-Förmånskort Visa och nästan vart tionde inköp med ett finländskt bankkort betalas med S-Bankens kort. Produktgrupperna har sammanställts utifrån korttransaktionernas MCC-koder (Merchant Category Code).

Trafikuppgifterna grundar sig på öppet material från Trafikledsverkets automatiska trafikmätningsstationer från perioden 1.1–31.12.2020. Uppgifter om vägtrafik insamlas med hjälp av automatiska trafikmätningsstationer. En fordonsobservation görs då ett fordon passerar mätpunkten. De finns cirka 500 aktiva automatiska trafikmätningsstationer i Finland för närvarande.

S-Bankens kortstatistik 2020 (PDF på finska)

Mer information:
S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi